ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Διαμαρτυρία για την κατάργηση διάθεσης τρίωρης απασχόλησης των υπεύθυνων σχολικών εργαστηρίων

Στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕΣ, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, μετά από συζήτηση και σύνθεση απόψεων των μελών του ΔΣ, ψηφίστηκε ομόφωνα, η πρόταση της Αδέσμευτης Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών (ΑΔ.Ε.Κ.Ε.) για ανακοίνωση – διαμαρτυρία για την κατάργηση της διάθεσης τρίωρης απασχόλησης των υπεύθυνων σχολικών εργαστηρίων.  
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαμαρτυρία για την κατάργηση διάθεσης τρίωρης απασχόλησης των υπεύθυνων σχολικών εργαστηρίων

     Το ΔΣ της ΕΛΜΕΣ διαμαρτύρεται έντονα για την κατάργηση της διάθεσης του τρίωρου από το υποχρεωτικό ωράριο των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) και των Υπευθύνων του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ), η οποία προκύπτει από σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε με τον νόμο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

     Δεδομένου ότι οι φυσικές επιστήμες και η πληροφορική είναι μαθήματα εργαστηριακά δεν νοείται η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων χωρίς εργαστήρια. Ο ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων αφορούσε την ουσιαστική λειτουργία των εργαστηρίων και σχετιζόταν με την ευθύνη συντήρησης και χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού και με την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα εργαστήρια.

     Οι συνάδελφοι με υποδειγματική ευσυνειδησία όλα τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν να αλλάξουν την επικρατούσα  αντίληψη και να εισάγουν την πειραματική διδασκαλία στην Ελλάδα συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν. Παγκόσμια τα εργαστήρια φυσικών επιστημών απαιτούν την παρουσία δύο εκπαιδευτικών την ώρα διεξαγωγής των πειραμάτων, την παρουσία παρασκευαστή και ολιγομελή τμήματα έτσι ώστε οι μαθητές να χωρίζονται σε μικρές ομάδες.
     Στην Ελλάδα αντί οι προσπάθειες να εστιάζουν στη θετική εξέλιξη και στη δημιουργία παρόμοιων προϋποθέσεων, δυστυχώς επιλέγονται μέτρα που επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και υποβαθμίζουν τα εργαστηριακά μαθήματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα εργαστήρια πληροφορικής πέραν του ότι αποτελούν τον βασικό πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχετικών μαθημάτων χρησιμοποιούνται και από άλλες ειδικότητες στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Είναι απορίας άξιο πως θα είναι δυνατή η διατήρηση του εξοπλισμού χωρίς τον υπεύθυνο εργαστηρίων να έχει χρόνο να εκτελέσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητά του.

     Παρόλο που έχουν επενδυθεί μεγάλα ποσά για τη δημιουργία των σχολικών εργαστηρίων προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα εργαστηριακής διδασκαλίας, η πολιτεία εφαρμόζει την πολιτική αποδόμησης της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο βωμό της εξοικονόμησης εκπαιδευτικού προσωπικού. Στα πλαίσια αυτά η σύγχρονη μόρφωση των μαθητών μας, των αυριανών πολιτών, αντί να υποστηρίζεται και να προάγεται επιμελώς, υπονομεύεται και αιφνιδίως, κεραυνοβολείται, με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων.

     Απαιτούμε η Παιδεία  να εξαιρεθεί από την πολιτική περικοπών. Απαιτούμε την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στα ποσοστά των Ευρωπαϊκών Χωρών.

     Απαιτούμε την ανάκληση της άδικης, επιζήμιας και οπισθοδρομικής απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ και ζητούμε την νομοθέτηση διάθεσης της τρίωρης απασχόλησης των υπευθύνων εργαστηρίων.

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                              ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: