ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

Θέμα:  12η, 13η και 14η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και ενημέρωση για θέματα που τέθηκαν στους  Δ/ντές  Εκπαίδευσης από το Υπουργείο σε σχέση με την επόμενη σχολική χρονιά.

Ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις με την νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Σερρών.
Στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Σερρών με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό Υποδιευθυντή στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.
Στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης πραγματοποιήθηκε η 13η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου.
*Για να καλυφθεί κενό πληροφορικού που υπάρχει στο 1ο ΕΠΑΛ μέχρι, και αν, μας στείλουν αναπληρωτή, αποφασίστηκε να διατεθούν 3 συνάδελφοι για 3 ώρες ο ένας (ΠΕ19), 4 ώρες η δεύτερη (ΠΕ19) και 2 ώρες ο τρίτος (ΠΕ20) για τον οποίο και διαφώνησα αφού ούτε έκανε αίτηση, ούτε είναι από όμορη ομάδα σχολείων. Και παρά του ότι αυτό είναι νόμιμο, όλη την χρονιά υπήρξε η προσπάθεια να μην πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Για να καλυφθούν 2 ώρες πληροφορικής στο Γυμνάσιο Βυρώνειας διατέθηκε συνάδελφος ΠΕ20 από το ΕΠΑΛ Ηράκλειας, με αίτησή του. Όλοι άφησαν ώρες στήριξης project.
Για όλα τα υπόλοιπα κενά περιμένουμε αναπληρωτές.
Θέμα 2ο: Ολικές-Μερικές διαθέσεις εκπαιδευτικών σε ΕΚ
*Έγινε τροποποίηση για μία συνάδελφο και ανάκληση για άλλη.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΟΛΜΕ: Σχετικά με τις δυσφημιστικές για τον κλάδο των εκπαιδευτικών δηλώσεις παραγόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις δυσφημιστικές για τον κλάδο των εκπαιδευτικών δηλώσεις παραγόντων

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ενταθεί διάφορες δηλώσεις και προσωπικές εκτιμήσεις προς τον Τύπο του υπουργού παιδείας και διάφορων παραγόντων του «εθνικού – κοινωνικού διαλόγου», που δυσφημούν βάναυσα τον κλάδο των εκπαιδευτικών και θέτουν σε αμφισβήτηση επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Επειδή το πρόσφατο παρελθόν μάς έχει διδάξει ότι οι πρακτικές αυτές, ενοχοποίησης των εκπαιδευτικών, ακολουθούνται ιδιαίτερα σε περιόδους που πρόκειται να υπάρξουν αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, εντάσσουμε απόλυτα και αυτές τις δηλώσεις στην εφαρμογή νέων αντιδραστικών παρεμβάσεων που προβλέπονται από την εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.

ΟΛΜΕ προς ΕΛΜΕ: Ενημερωτικό για την κινητοποίηση της Παρασκευής 18/3/2016 στο Υπουργείο Παιδείας.

Προς τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ                                                                              Αθήνα , 15/3/2016

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Άμεσα μέτρα στήριξης κινητοποίησης 18/03 στο Υπουργείο Παιδείας
 

Κάλυψη όλων των κενών με άμεσους διορισμούς !

Να καταργηθεί ο νόμος 3848/10

Κανένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν περισσεύει !

     Να ενημερωθούν οι συνάδελφοι σε όλα τα σχολεία. Να αναρτηθεί η αφίσα της κινητοποίησης σε όλα τα εκπαιδευτικά δίκτυα.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

22ο Ενημερωτικό Σημείωμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου

1. Εγκρίθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου 27 συναδέλφων.
2. Επικυρώθηκαν οι πίνακες μορίων μετάθεσης αφού διορθώθηκαν τα λάθη που διαπιστώθηκαν.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα ένσταση υπεράριθμου συναδέλφου ΠΕ04 σχετικά με οργανικό κενό που δεν του είχε δοθεί το περασμένο καλοκαίρι.
4. Έγιναν οι προεργασίες για τις χωροταξικές αλλαγές στην κατανομή των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων που πρέπει να γίνουν φέτος. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια το θέμα έχει δρομολογηθεί και όλοι οι εμπλεκόμενοι δεσμεύονται να συνεργαστούν για την ομαλή κατανομή του μαθητικού δυναμικού.
5. Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση  του ΠΥΣΔΕ με αναπληρωτή πρόεδρο τον κ. Εμμανουηλίδη Βασίλειο – διευθυντή του Γυμνασίου Αχλαδοχωρίου. Επίσης ορίστηκε αναπληρωτής του  διευθυντή εκπαίδευσης, ο κ. Δημούδης Νικόλαος, διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Σερρών,

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΕΛΜΕ Σερρών: Εθελοντική αιμοδοσία

Η ΕΛΜΕ Σερρών στα πλαίσια της προσπάθειας να δημιουργήσει ένα δίκτυο εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών και καθηγητριών διοργανώνει τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και το Απρίλιο του 2016
ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Καθηγητών και Καθηγητριών.
 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Σερρών ευχαριστεί από καρδιάς τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που, με αυξημένο αίσθημα αλληλεγγύης, ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα στην πρωτοβουλία αυτή.

Ενημερωτικό σημείωμα για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την Γ.Σ. της ΕΛΜΕΣ

Ενημερωτικό σημείωμα για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την τελευταία Γ.Σ.  της ΕΛΜΕΣ για το χρονικό διάστημα  από 22/12/2015 έως 24/2/2016

Μετά την συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΕΛΜΕ Σερρών έγιναν οι παρακάτω συνεδριάσεις, όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  Τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ την Τρίτη 22-12-2015, στα γραφεία του συλλόγου:
1. Λειτουργία ιστοσελίδας. (αποφασίστηκε η δημιουργία νέας ιστοσελίδας από 2 εθελοντές συναδέλφους)
2. Λειτουργία γραφείων ΕΛΜΕΣ. (στάλθηκε σχετική επιστολή στα σχολεία)
3. Δημιουργία πανό. (αποφασίστηκε η δημιουργία 2 επίκαιρων πανό από εθελοντή συνάδελφο)
4. Ορισμός νέων συνδέσμων. (στάλθηκε σχετική επιστολή στα σχολεία)
5. Επιτροπή Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕΣ. (αποφασίστηκε κάλεσμα προς τους συναδέλφους για αιμοδοσία και δημιουργία σχετικής αφίσας από εθελοντή συνάδελφο)
6. Συνεργασία με εμπορικό σύλλογο για αξιοποίηση των καρτών μελών μας.
7. Διερεύνηση ανάλογης συνεργασίας με μικροβιολογικά-διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς. 
8. Έρευνα για αγορά γραφείων. (αποφασίστηκε να δοθεί σχετική εντολή σε όλους τους μεσίτες της πόλης)
9. Τρόπος εισαγωγής μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

   Τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ την Τρίτη 12-1-2016, στα γραφεία του συλλόγου: