ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΕΠΑΛ: 2015-16 επανέρχονται οι τομείς Υγείας - Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής - Κομμωτικής


9ο Ενημερωτικό Σημείωμα - Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ στις 22/4/2015

Θέμα: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ στις 22/4/2015  (11η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για την ημερήσια διάταξη και τις αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Μετά την επιστροφή δύο εκπαιδευτικών από αναρρωτικές άδειες, ανακλήθηκαν οι διαθέσεις των συναδέλφων που κάλυπταν τα κενά. Προέκυψε κι άλλη αναρρωτική άδεια συναδέλφισσας ΠΕ02 στο 3ο ΓΕΛ, το κενό της οποίας θα καλυφθεί από ενδοσχολικές υπερωρίες, για τις οποίες, όπως ενημερωθήκαμε, συμφώνησαν να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς και από διάθεση ενός πλεονάζοντος συναδέλφου ΠΕ02 από το ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου. Επίσης Αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου ειδικής αγωγής ΠΕ02 μετατράπηκε σε πλήρους ωραρίου καλύπτοντας κενό στο Γυμνάσιο Πετριτσίου.
Θέμα 2ο : Εγκρίθηκαν άδειες ιδιωτικού έργου τριών συναδέλφων.
Θέμα 3ο : Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις δύο συναδέλφων των οποίων εκ παραδρομής δεν είχαν περαστεί τα μόρια συνυπηρέτησης στον πίνακα μορίων μετάθεσης.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Κανονισμός λειτουργία της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕΣ

Κανονισμός λειτουργία της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕΣ

Άρθρο 1
Στις Σέρρες σήμερα την 2η Απριλίου 2015 δημιουργείται η Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Σερρών (ΕΛΜΕ Σερρών) που θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Σερρών.
 Άρθρο 2
Σκοποί της δημιουργίας της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών είναι:
1. Ο ενστερνισμός και η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.
2. Η ανθρώπινη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε μέλη και συνανθρώπους μας που χρειάζονται μετάγγιση αίματος.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον των μελών.
 
 
Άρθρο 3
Μέλη της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών είναι όλα τα μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, μέλη είναι και οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, πρώην μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών. Τα μέλη προσφέρουν εθελοντικά αίμα, είτε μεταβαίνοντας μεμονωμένα στην Υπηρεσία της Αιμοδοσίας, εντός του ωραρίου λειτουργίας της, είτε κατά τη διάρκεια οργανωμένης συλλογικής αιμοδοσίας.
Άρθρο 4
Η συνεργαζόμενη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σερρών, διατηρεί αρχείο των αιμοδοσιών των μελών και ενημερώνει την επιτροπή διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών για τον αριθμό προσφερόμενων μονάδων και τα αποθέματα.
Χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών, για «κάλυψη ασθενών», μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών, για λογαριασμό δικό τους και των συγγενών τους. 
 Άρθρο 5
Η διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης η οποία απαρτίζεται από τρία [3] μέλη του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών. Η θητεία τους είναι διάρκειας ισόχρονης με τη θητεία τους στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών.
 Η Τριμελής Επιτροπή έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων για να καλλιεργηθεί η ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
2. Την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανακοινώσεις για τη διενέργεια συλλογικής αιμοδοσίας τακτικής ή έκτακτης. Συλλογική αιμοδοσία ορίζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας 1-2 φορές ετησίως. Διενέργεια έκτακτης αιμοδοσίας οργανώνεται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω έκτακτων αναγκών.
3. Την τήρηση ονομαστικού αρχείου για κάθε συλλογική αιμοδοσία και αρχείου εντολών για «καλύψεις». Επίσης, σε συνολική κατάσταση διαχείρισης θα φαίνεται ανά ημερομηνία η εκάστοτε κατάσταση του συνολικού αποθεματικού της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών.
4. Την έγκριση αιτημάτων για έκδοση εντολών «κάλυψης ασθενούς» προς την Υπηρεσία Αιμοδοσίας.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Για την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕΣ 2 Απριλίου 2015

Την Πέμπτη 2/4/2015, συνεδρίασε το ΔΣ  της ΕΛΜΕΣ με θέματα:

 1. Υπογραφή του κανονισμού της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών.
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τον κανονισμό της Τράπεζας Αίματος της ΕΛΜΕΣ.

2. Αξιοποίηση τεκμηριωμένων προτάσεων εκπαιδευτικών - σχολείων ( με αφορμή την  ημερίδα του 2ου ΕΠΑΛ και του Γυμνασίου Σκουτάρεως με τίτλο: Μαθηματικά - μετάβαση από το γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ)
Το ΔΣ της ΕΛΜΕΣ προτείνει στο ΔΣ της ΟΛΜΕ να γίνουν μία σειρά παρόμοιων εκδηλώσεων για όλα τα μαθήματα με την επιμέλεια του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας για Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ

Αθήνα, 31/3/2015
ΠΡΟΣ:
τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Αναστάσιο Κουράκη


Κύριε Υπουργέ,

Ενόψει του συνεδρίου της ΟΛΜΕ που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 4/7/2015 στην Αθήνα, θα διεξαχθούν Γενικές Συνελεύσεις σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας μετά τις διακοπές του Πάσχα. Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται τακτικά ανά διετία. 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στις προσυνεδριακές Γεν. Συνελεύσεις, σας ζητάμε να καλέσετε τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να χορηγήσουν άδεια μίας (1) ημέρας σύμφωνα με τα αιτήματα που θα καταθέσουν οι τοπικές ΕΛΜΕ. Σημειώνουμε ότι αυτή η έγκριση αποτελεί πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας.

Προτάσεις της ΟΛΜΕ σχετικά με τις σχολικές εκδρομές

Αθήνα, 2/4/2015
ΠΡΟΣ:
τον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά
τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Αναστάσιο Κουράκη

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣΕΚΔΡΟΜΕΣ
Οι σχολικές εκδρομές και οι σχολικοί περίπατοι είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα που αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η παιδαγωγική διάσταση του ζητήματος  είναι κεντρικής σημασίας, διαπλέκεται όμως με άλλες, όπως η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτισμική, η νομική κ.λπ. Ωστόσο, παρά την πολυπλοκότητα του ζητήματος, φαίνεται ότι δεν έχει απασχολήσει τους αρμόδιους φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα σε βαθμό ανάλογο με τη σημασία του. Συνήθως μάλιστα αποτελεί είδηση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μόνον όταν συμβεί κάποιο ακραίο περιστατικό, οπότε αναδεικνύονται τα σοβαρά κενά και οι ελλείψεις  της σχετικής νομοθεσίας. 

Χρειάζεται, συνεπώς, τα ζητήματα που σχετίζονται με τις σχολικές εκδρομές να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή και περίσκεψη και κυρίως να έχει διασφαλιστεί η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων. 

Παράλληλα, πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί των εκδρομών και περιπάτων είναι εκείνοι που σηκώνουν όλο το βάρος της ευθύνης για την ομαλή διεξαγωγή τους εύκολα μετατρέπονται σε εξιλαστήρια θύματα στην περίπτωση που θα προκύψει μια αρνητική εξέλιξη. Και ενώ όλοι απαιτούν από αυτούς να γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκδρομών και περιπάτων να είναι υπεύθυνοι για ό,τι προκύψει, καμία ουσιαστική μέριμνα δεν έχει ληφθεί για την κατάλληλη προετοιμασία τους ώστε να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα είναι αδύνατο να αποκλειστούν από τις σχολικές εκδρομές, αλλά δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας ή ο «αποδιοπομπαίος τράγος» που θα φορτώνεται κάθε φορά ευθύνες που δεν του αναλογούν.

Η ΟΛΜΕ, έχοντας πλήρη συνείδηση της σημασίας των σχετικών προβλημάτων, καταθέτει στους αρμόδιους φορείς και παράγοντες τις εξής προτάσεις:
 
1. Είναι αναγκαίο να ψηφιστεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και της πολιτείας, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η προστασία των παιδιών από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο, αλλά και η αξιοποίηση των σχολικών εκδρομών για μορφωτικούς, κοινωνικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους σκοπούς των εκδρομών (μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς), τις διαδικασίες οργάνωσής τους, τον τρόπο ζωής και ψυχαγωγίας της σημερινής νεολαίας και γενικότερα τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.