ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

3ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

3ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

• 19η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ και
• ενημέρωση για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν, ανά κλάδο.

Στις 22-04-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 19η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών  ΠΕ04.04 για τις οργανικές θέσεις.
*Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις

Θέμα 2ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας (4 συναδέλφων).
*Είμαστε σε αναμονή  διευκρινιστικής απάντησης για το θέμα αυτό από το Υπουργείο .
Θέμα 3ο : Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
*Θα αναγνωριστεί μετά την προσκόμιση βεβαίωσης ορκωμοσίας.

Θέμα 4ο : Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών.
*Αναγνωρίστηκε η συνάφεια διδακτορικού τίτλου για συνάδελφο ΠΕ02.

Θέμα 5ο : Εξέταση αίτησης.
*Για το αίτημα επανεξέτασης ένστασης αποφασίστηκε να ζητηθεί η έγγραφη διευκρίνιση  του νομικού τμήματος της Περιφέρειας Εκπαίδευσης.

 Σας ενημερώνουμε με τον παρακάτω πίνακα για τον αριθμό των αιτήσεων συνταξιοδότησης ανά κλάδο που υποβλήθηκαν μέχρι 4/5/2016. Επισημαίνουμε ότι αυτός δεν είναι ο τελικός πίνακας, γιατί οι αιτούντες έχουν δικαίωμα ανάκλησης της αίτησής τους μέχρι 3/6/2016.

α/α
Ειδικότητα
Αριθμός αιτήσεων
1
ΔΕ 01.02
1
2
ΤΕ 01.06
1
3
ΠΕ02
2
4
ΠΕ03
3
5
ΠΕ04.01
2
6
ΠΕ04.02
3
7
ΠΕ04.05
1
8
ΠΕ05
2
9
ΠΕ011
2
10
ΠΕ12
1
11
ΠΕ15
2
12
ΠΕ19
1
 
Σύνολο
21

Σέρρες 9-5-2016

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr

Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: