ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

14ο Ενημερωτικό Σημείωμα - Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ στις 16/6/2015

Θέμα: Συνεδρίαση διευρυμένου ΠΥΣΔΕ στις 16/6/2015 

Στις Σέρρες η μέχρι τώρα διαδικασία εφαρμογής του νέου νόμου εξελίχθηκε με πολλά προβλήματα: Tο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ των 7 μελών κατέληξε στον οριακό αριθμό των 4, επειδή ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι δύο διορισμένοι διευθυντές σχολείων και οι αναπληρωτές τους ως εκ νέου υποψήφιοι διευθυντές σχολείων, αποκλείστηκαν και δεν αντικατεστάθησαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή και το Υπουργείο, ενώ το ένα από τα δύο μέλη (η εκπαιδευτικός τουλάχιστον 15ετούς προϋπηρεσίας) του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ διορίστηκε την τελευταία μέρα, αφού η προηγουμένως διορισμένη δεν τηρούσε τα κριτήρια και αντικαταστάθηκε. Ο τακτικός μας αιρετός, που είχε διεξάγει τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, αποκλείστηκε την τελευταία μέρα της διαδικασίας, για λόγους που ήδη εκθέσαμε και γνωρίζετε, με αποτέλεσμα ο αναπληρωματικός του να έχει ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του, για τον έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.

Έτσι το συρρικνωμένο “διευρυμένο” ΠΥΣΔΕ συνεδρίασε ξανά για την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων νομού Σερρών με μόνο 4 από τα 7 μέλη του, κάτω από την πίεση (και θεσμικών παραγόντων)  να μην ψηφίσουμε “λευκό” σε καμία από τις ψηφοφορίες επί των ενστάσεων, επειδή θα παρακωλυόταν η διαδικασία, πανελληνίως. Το ζητήσαμε γραπτώς, ουδέποτε το λάβαμε.  Υπήρξαν 6 περιπτώσεις ενστάσεων για τις οποίες ο κάθε αιρετός, θα ψήφιζε λογικά  “λευκό” γιατί, ελλείψει διευκρινιστικών οδηγιών από το Υπουργείο, θα έπρεπε να παραστήσουμε τους νομικούς και να προβούμε σε ερμηνείες της νομοθεσίας. Έτσι, ψηφίσαμε υπέρ ή κατά, με πολλές επιφυλάξεις.

Τελικά, από τις συνολικά 37 αιτήσεις - ενστάσεις που έγιναν από 28 συναδέλφους, εγκρίθηκαν οι 17 και απορρίφθηκαν οι 20. Διορθώθηκαν λάθη που έγιναν στην πρώτη διαδικασία της μοριοδότησης, με συνέπεια κάποιες σημαντικές αλλαγές στους τελικούς πίνακες.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το τουλάχιστον άστοχο – κατά την γνώμη μας - της παράτασης των υποψηφιοτήτων μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.
Ελπίζουμε τα προβλήματα να σταματήσουν εδώ, και να μη συνεχιστούν στη διαδικασία των ψηφοφοριών στα σχολεία.

Επισημαίνουμε στους συναδέλφους ότι στα σχολεία που οι υποψήφιοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της θέσης, ακόμα και στα σχολεία που υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, η λευκή ψήφος – που είναι έγκυρη - μπορεί να τους στερήσει την εκλογή, ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία εντός τριμήνου, και με άλλους υποψηφίους.

Μεταθέσεις από και προς την ΔΔΕ Σερρών

Μεταθέσεις 2014-2015

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις του σχολικού έτους 2014-15.
Στην Διεύθυνδη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών έχουμε τις παρακάτω μετακινήσεις:
  
Έφυγαν:

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

13ο Ενημερωτικό Σημείωμα - Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ στις 2/6/2015

Θέμα: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ στις 2/6/2015  (15η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 Οριστικοποιήθηκαν οι συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων οι οποίες θα υπολογιστούν για τις μεταθέσεις και τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του ΠΥΣΔΕ Σερρών.

ΠΕ01
1
ΠΕ09
1
ΠΕ02
6
ΠΕ11
4
ΠΕ03
10
ΠΕ12.02
ΠΕ12.04
ΠΕ12.05
1
1
1
ΠΕ04.01
ΠΕ04.05
1
2
ΠΕ17.08
1
ΠΕ05
1
ΠΕ19
3
ΠΕ07
1
ΤΕ01.02
1
ΠΕ08
1Σας ενημερώνουμε για την ημερήσια διάταξη και τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ:

Θέμα 1ο : Εγκρίθηκαν άδειες ιδιωτικού έργου δύο συναδέλφων.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν διαθέσεις συναδέλφων με υπερωριακή αμοιβή για διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων σε σχολεία που δεν υπάρχει δεύτερος εκπαιδευτικός.
Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Λευκώνα και  μένουν στο Μητρούσι να εγγραφούν στο ΓΕΛ Προβατά και όχι στο 2ο ΓΕΛ.

Επαναλειτουργία καταργηθέντων τομέων στα ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία καταργηθέντων τομέων στην Α' και Β' τάξη των ΕΠΑΛ στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών.