ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

Θέμα:  12η, 13η και 14η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και ενημέρωση για θέματα που τέθηκαν στους  Δ/ντές  Εκπαίδευσης από το Υπουργείο σε σχέση με την επόμενη σχολική χρονιά.

Ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις με την νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Σερρών.
Στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Σερρών με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό Υποδιευθυντή στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.
Στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης πραγματοποιήθηκε η 13η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου.
*Για να καλυφθεί κενό πληροφορικού που υπάρχει στο 1ο ΕΠΑΛ μέχρι, και αν, μας στείλουν αναπληρωτή, αποφασίστηκε να διατεθούν 3 συνάδελφοι για 3 ώρες ο ένας (ΠΕ19), 4 ώρες η δεύτερη (ΠΕ19) και 2 ώρες ο τρίτος (ΠΕ20) για τον οποίο και διαφώνησα αφού ούτε έκανε αίτηση, ούτε είναι από όμορη ομάδα σχολείων. Και παρά του ότι αυτό είναι νόμιμο, όλη την χρονιά υπήρξε η προσπάθεια να μην πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Για να καλυφθούν 2 ώρες πληροφορικής στο Γυμνάσιο Βυρώνειας διατέθηκε συνάδελφος ΠΕ20 από το ΕΠΑΛ Ηράκλειας, με αίτησή του. Όλοι άφησαν ώρες στήριξης project.
Για όλα τα υπόλοιπα κενά περιμένουμε αναπληρωτές.
Θέμα 2ο: Ολικές-Μερικές διαθέσεις εκπαιδευτικών σε ΕΚ
*Έγινε τροποποίηση για μία συνάδελφο και ανάκληση για άλλη.
Θέμα 3ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου.
* Δόθηκε η σχετική άδεια σε 7 συναδέλφους για 1 έως και 10 ώρες. Εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου μήπως, δίνοντας τόσες πολλές ώρες σε κάποιους κάθε χρόνο, εμποδίζουμε άλλους συναδέλφους μας με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό να αναλάβουν και αυτοί κάποιες ώρες στο ΤΕΙ ή στα ΙΕΚ. Επίσης γιατί σύμφωνα με την γνωμοδότηση 251/1998 Ν.Σ.Κ, άδεια άσκησης εκπαιδευτικού έργου χορηγείται στους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε, εφ’ όσον προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων στις ειδικότητες αυτές.
Θέμα 4ο : Αίτηση εκπαιδευτικού.
*Αποφασίστηκε να αναζητηθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφου στο ΕΕΕΚ Σερρών.
Θέμα 5ο : Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου.
*Αναγνωρίστηκε μεταπτυχιακός τίτλος για συνάδελφο κλάδου ΠΕ20.
Θέμα 6ο : Αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Περιφέρεια, η επιστροφή μιας συναδέλφου από τα ΙΕΚ στο ειδικό ΤΕΕ.
 Στις 22-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης πραγματοποιήθηκε η 14η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Τοποθετήθηκαν  2 αναπληρωτές ΠΕ04 σε 3 σχολεία που είχαν εμφανιστεί τελευταία κενά ΠΕ04. 
Θέμα 2ο : Αναγνωρίστηκε μεταπτυχιακός τίτλος συναδέλφου.
Θέμα 3ο: Δόθηκε η άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε 4 συναδέλφους.
 
Μετά από τις συνεδριάσεις αυτές υπάρχει η ανάγκη για 2 αναπληρωτές ακόμη, ενός ΠΕ02 και ενός ΠΕ19-20, ενώ 46 ώρες καλλιτεχνικών και 67 ώρες μουσικής δεν διδάσκονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
 
Τέλος ενημερωθήκαμε από τον Δ/ντή για κάποια από τα θέματα που τους γνωστοποιήθηκαν στην ενημέρωση των Δ/των στο Υπουργείο, για την επόμενη χρονιά:
·           Δεν θα υπάρξουν ολιγομελή τμήματα
·           Θα αναπτυχθεί το προσωπικό χωρίς πλεονάσματα
·          Θα συρρικνωθούν ειδικότητες και θα ενοποιηθούν κλάδοι
·           Θα υπάρχει και ομάδα Β στα ΕΠΑΛ
·           Θα γίνει προσπάθεια ελαχιστοποίησης των προβλημάτων στις σχολικές εκδρομές
·           Θα αναμορφωθούν τα σχολικά βιβλία και θα αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών
·           Θα γίνει νέα χωροταξική κατανομή
·           Θα δηλωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο οι μη παρακολουθούντες μαθητές (για διάλυση τμημάτων;)
·           Θα γίνονται οι εγγραφές μέχρι τον Ιούνιο
·           Θα γίνει ποιο αυστηρό το πλαίσιο για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες
·           Θα γίνουν οι μεταθέσεις αρχές Ιουνίου. Θα γίνει προσπάθεια να γίνονται οι αιτήσεις μας για όλα ηλεκτρονικά από το σπίτι
·           Θα πρέπει 15 Ιουνίου να το δηλώσουν όσοι συνάδελφοι ζητήσουν μακροχρόνια άδεια
·           Θα στελεχωθεί ολοκληρωτικά και πριν από την γενική, η ειδική εκπαίδευση.
Όπως καταλάβατε θα είναι μια δύσκολη χρονιά και πρέπει να συμπαραταχτείτε δίπλα στο συνδικάτο μας για την μαζική αντίδρασή μας και σε όλα αυτά που έρχονται και ενάντια στο νέο συνταξιοδοτικό.
Είναι απαραίτητη η αμφίδρομη επικοινωνία μας για οποιαδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ ή την λειτουργία των σχολικών μονάδων.
                                                                                        Σέρρες 28-3-2016
 
Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  
 
Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

Δεν υπάρχουν σχόλια: