ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΕΛΜΕ Σερρών: Εθελοντική αιμοδοσία

Η ΕΛΜΕ Σερρών στα πλαίσια της προσπάθειας να δημιουργήσει ένα δίκτυο εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών και καθηγητριών διοργανώνει τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και το Απρίλιο του 2016
ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Καθηγητών και Καθηγητριών.
 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Σερρών ευχαριστεί από καρδιάς τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που, με αυξημένο αίσθημα αλληλεγγύης, ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα στην πρωτοβουλία αυτή.

 Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, η επιτυχία της δημιουργίας ομάδων εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών σε μόνιμη βάση της ΕΛΜΕ Σερρών και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ σημαντικό θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους,
β) τη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. τροχαία, πόλεμος, σεισμός κλπ) και
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα στις περιπτώσεις εκείνες που θα είναι αναγκαίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: