ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

2ο Ενημερωτικό Σημείωμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

15η,16η, 17η και 18η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
ενημέρωση για τις επανατοποθετήσεις των ΠΕ04 και
για την διάλυση του Ενιαίου Ψηφοδελτίου.

 Την Τετάρτη 06-04-2016, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 15η συνεδρίαση του Διευρυμένου-ΠΥΣΔΕ Σερρών με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ορισμός υπευθύνου τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΕΚ Σερρών.
Ορίστηκε ο μοναδικός υποψήφιος μετά και από την ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Την Δευτέρα 11-04-2016, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε η 16η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Τοποθετήθηκε αναπληρώτρια ΠΕ20 για 13 ώρες στο ΓΕΛ Πορροΐων και για 8 ώρες στο 1ο ΕΠΑΛ (6 στο ΕΚ) ενώ δεύτερη αναπληρώτρια (ΠΕ02) δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της.
Θέμα 2ο : Συνάδελφος που ορίστηκε υπεύθυνη τομέα, επανατοποθετήθηκε στο ΕΚ Σερρών και διατέθηκε στο 2ο ΕΠΑΛ για 11 ώρες (οι 4 υπερωρία).
Θέμα 3ο : Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε 2 συναδέλφους.

Την Τετάρτη 13-04-2016, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε η 17η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου.
*Τροποποίηση απόφασης διάθεσης συναδέλφου ΠΕ02 λόγω μείωσης του ωραρίου της.
Θέμα 2ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου.
Χορηγήθηκε άδεια ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε 4 συναδέλφους.
Για μία από αυτούς που ζήτησε να πάρει 15 ώρες πέραν του ωραρίου της (23 ώρες) στο σχολείο της, διαφώνησα και πάλι με τον άλλο αιρετό, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δίνοντας τόσες πολλές ώρες διδασκαλίας επιπλέον του ωραρίου, εμποδίζουμε άλλους συναδέλφους μας να αναλάβουν επιπλέον ωράριο στα ΤΕΙ, στα ΙΕΚ ή αλλού, και ότι ίσως έτσι να προκαλούμε και την κοινωνία, κόβοντας θέσεις από άνεργους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.
Για το θέμα αυτό, τελευταία διευκρίνιση του Υπουργείου λέει ότι “δεν είναι επιτρεπτή η θέση χρονικού περιορισμού αλλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οφείλει να διερευνήσει μόνο το ενδεχόμενο η πολύωρη απασχόληση να αποτελέσει αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, (κόπωση του εκπαιδευτικού!!!)   δυνάμενο να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας.’’

Η θέση μας είναι ότι αυτό είναι ασαφές και όπως σωστά ειπώθηκε δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς κάτι τέτοιο. Αυτό (ο μέγιστος αριθμός ωρών εξωδιδακτικού έργου) πρέπει να γίνει σαφές με νόμο.
Στο θέμα αυτό και άλλο μέλος του ΠΥΣΔΕ διαφώνησε με τις 15 ώρες τονίζοντας ότι διεθνώς η 1 διδακτική ώρα ισοδυναμεί με 3 ώρες εργαζομένου γραφείου, (κάτι που υποστηρίζουν εδώ και καιρό τα συνδικάτα μας ως αντίλογο στην αύξηση του ωραρίου μας). Τελικά η άδεια δόθηκε με ψήφους 3 ναι, 2 όχι.

(Συνάδελφοι, θα θέλαμε να μας πείτε την γνώμη σας σχετικά με το θέμα αυτό με αποστολή στο e-mail μας).
Θέμα 3ο : Μείωση ωραρίου εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας. *Εγκρίθηκε.
Θέμα 4ο : Μείωση ωραρίου μονίμων και αναπληρωτών λόγω προϋπηρεσίας.
*Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου για 1μόνιμη και για 1 αναπληρώτρια συνάδελφο.
Θέμα 5ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών.
*Είμαστε σε αναμονή  διευκρινιστικής απάντησης από το Υπουργείο .
Θέμα 6ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπ/κών.
*Είμαστε σε αναμονή  διευκρινιστικής απάντησης από το Υπουργείο και για το θέμα αυτό. Έτσι οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας, όπως και όλων των άλλων συναδέλφων, θα εξεταστούν μελλοντικά. Η μεταγενέστερη αναγνώριση δεν θα έχει οικονομική επίπτωση στους συναδέλφους, αφού - σύμφωνα με τον Νόμο - τα οικονομικά οφέλη της αναγνώρισης αυτής θα υπάρχουν μόνο μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2018.
Θέμα 7ο : Έγκριση υπερωριών Διευθυντή/ών.
*Εγκρίθηκαν υπερωρίες 3 ωρών, για να καλυφθεί κενό που προέκυψε από επαπειλούμενη κύηση.
Θέμα 8ο : Τροποποίηση απόφασης εποπτείας project.
*Τροποποιήθηκε απόφαση εποπτείας  project από συνάδελφο, ώστε  να της ανατεθούν 2 ώρες, που προέκυψαν από επαπειλούμενη κύηση.
Θέμα 9ο : Εξέταση οργανικών ΠΕ04.
*Μετά από την δικαίωση συναδέλφου φυσικού ο οποίος ενώ ήταν υπεράριθμος στην πόλη των Σερρών δεν πήρε το κενό Βιολόγου του 5ου Γυμνασίου, όπως ορίζουν οι διατάξεις, αποφασίστηκε με την 10218/28-3-2016 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. Μακεδονίας να τοποθετηθεί ως υπεράριθμος στο Γυμνάσιο αυτό και να ανακληθούν όλες οι οριστικές τοποθετήσεις των ΠΕ04 στο ΠΥΣΔΕ Σερρών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διαπίστωση υπεραριθμίας και τη ρύθμισή της,  οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν. Φυσικά αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα.
Μετά την ανάκληση αυτή πρέπει να τοποθετηθούν εκ νέου όλοι οι ΠΕ04.  Αυτός είναι και ο λόγος που καθυστερεί η ανακοίνωση των μορίων βελτίωσης. 

Ο αιρετός μας Ελληνούδης αποχώρησε από την συζήτηση του θέματος αυτού, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στην απόφαση του τρόπου που θα ξαναγίνουν οι τοποθετήσεις, αφού είναι και αυτός ένας από αυτούς που ίσως ευνοηθεί από την τυχόν ανακατανομή των θέσεων. Έτσι συνεχίστηκε η συνεδρίαση χωρίς αυτόν και αποφασίστηκε να τοποθετηθούν οι ΠΕ04 στις ίδιες θέσεις και να διεκδικήσουν εκ νέου θέση μόνο οι 3 Βιολόγοι της πόλης των Σερρών.

Την Τρίτη 19-04-2016, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε η 18η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με συμμετοχή της αναπληρωματικής μας Λεμονιάς Κεσούλη και με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Παραίτηση ωρομίσθιας μουσικού για οικογενειακούς λόγους. Έγινε δεκτή.
Θέμα 2ο : Μεταβολή στις διαθέσεις εκπ/κών Ε.Κ.
Θέμα 3ο : Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ. Αποστολή εγγράφου στα σχολεία προς ενημέρωση εκπ/κών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Θέμα 4ο : Τοποθέτηση των ΠΕ4.04 (βιολόγων) στα σχολεία της πόλης των Σερρών, μετά από τις αιτήσεις τους.
 
Για την διάλυση του Ενιαίου Ψηφοδελτίου.
     Μετά την ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ στις 20-3-2016, είναι αναπόφευκτη η διάλυση του  ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ.
     Δυστυχώς, η συνεργασία όπως την είχαμε προσδιορίσει με τον σχηματισμό του Ενιαίου, και είχε συμφωνηθεί και γραπτά, για ισότιμη συμμετοχή δεν ήταν αυτή που προσδοκούσαμε από τον εκπρόσωπο των ΣΥΝΕΚ. Η ενασχόλησή του και η συνεισφορά του στην επιτροπή αλλά και η παρουσία του στα συνδικαλιστικά δρώμενα ήταν σχεδόν μηδενική. Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των ΣΥΝΕΚ να αντικατασταθεί από κάποιον περισσότερο ενεργό, κάτι που τελικά δεν έγινε.
     Επιπλέον, ούτε η συνεργασία στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕΣ  ήταν η αναμενόμενη αφού στις συναντήσεις που οργανώνονται για την χάραξη των θέσεων που θα υποστηριχθούν στο Δ.Σ., η εκπροσώπηση των ΣΥΝΕΚ ήταν σπάνια.
     Όλοι οι υπόλοιποι συνεχίζουμε κοντά στην ΑΔΕΚΕ, με τις αρχές και τους στόχους που θέσαμε 3 χρόνια πριν, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για ενωτικό, αδέσμευτο και αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα, μακριά από κομματικές δεσμεύσεις.

     Τέλος, για την ενημέρωσή σας, η τελευταία Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕΣ την Πέμπτη 14-4-2016 είχε την συνήθη εικόνα, με την ισχνή παρουσία είκοσι ατόμων που κατέληξε σε ενημερωτική συνάντηση και ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στο Δ.Σ. συμμετέχει πλέον ο Άγγελος Τασιάς, μετά τις παραιτήσεις του Γιώργου Ελληνούδη και του πρώτου αναπληρωματικού Ηλία Τσουχνικά, λόγω της συμμετοχής τους στο ΠΥΣΔΕ Σερρών.

      Η σημερινή (19-4-2016) συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας για τα προβλήματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου εκατό άτομα.

                                                                            Σέρρες 19-4-2016
 
Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  

Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

Δεν υπάρχουν σχόλια: