ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Αιτήσεις μετάθεσης – βελτίωσης: από 3 έως 30 Νοεμβρίου 2014

Από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 τρέχει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης, των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2014.
Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταθέτονται στις Διευθύνσεις ΔΕ που ανήκει το σχολείο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός, είτε με οργανική θέση είτε με προσωρινή τοποθέτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και
στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης (χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων) όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη. Ακόμη,  από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται ανάκληση μετάθεσης και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
Εδώ μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: