ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΑΔ.Ε.Κ.Ε.: 6o Ενημερωτικό Δελτίο 2017 - 2018

Αδέσμευτη Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών – ΑΔ.Ε.Κ.Ε.
 6ο  Ενημερωτικό Δελτίο   2017 – 2018

Α. Περί  30ωρου:
Β. Αύξηση ή μείωση στο μισθό μας;
Γ. Ενημέρωση για το 1ο  ΔΣ της ΕΛΜΕΣ:
Α. Περί  30ωρου:
Επιμένουμε ότι το  τροποποιημένο άρθρο έχει την ίδια σύνταξη με το παλιό του 1985, το μόνο που αλλάζει είναι η προσθήκη και άλλων υπηρεσιών που μπορούν να μας αναθέσουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου.
Κατά συνέπεια, μετά την λήξη του διδακτικού ωραρίου μας, παραμένουμε στα σχολεία μας μόνο αν μας ανατεθούν από τα όργανα διοίκησης του σχολείου συγκεκριμένες υπηρεσίες που αναφέρει το άρθρο 245 της 15/1/2

Για το θέμα αυτό υπάρχει η απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, όπου  αναφέρει:
Σχετικά με το ζήτημα της παραμονής των συναδέλφων στα σχολεία, το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να ακολουθήσουν τα ακόλουθα:
   Εκτελούμε κανονικά το ωράριο μας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
   Εκτελούμε τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
   Είναι προφανές ότι με τη λήξη αυτών των εξωδιδακτικών καθηκόντων αποχωρούμε από το σχολείο.
   Καλούμε τους Δ/ντές των σχ. Μονάδων να κινηθούν σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
   Σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας Δ/ντών των σχ. Μονάδων καλούνται να συνεδριάσουν άμεσα οι Σύλλογοι Διδασκόντων.
Όπως και η ερμηνεία της εργατολόγου της ΔΟΕ, που καταλήγει ως εξής :
«  Όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, σε καμία περίπτωση η διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια όργανα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Καμία άλλη νομική προσέγγιση των εν λόγω διατάξεων από οποιαδήποτε κατεύθυνση και εάν προέρχεται δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην γραμματική και τελολογική ερμηνεία αυτών. Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Αθήνα, 1-2-2018 Με εκτίμηση, Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα,  Νομική Σύμβουλος Δ.Ο.Ε»¨

Επειδή τελευταία υπάρχει παραπληροφόρηση ως προς την υποχρέωσή μας για την  ενημέρωση των γονέων, σας πληροφορούμε ότι η ενημέρωση γίνεται μόνο τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που αποφασίστηκαν από τον σύλλογο διδασκόντων, στην αρχή της σχολικής  χρονιάς, σύμφωνα με τα  παρακάτω ΦΕΚ:

Για τα Γυμνάσια: ΦΕΚ 211 Α / 11-11-2016 Προεδρικό Δ. 126,  άρθρο 4 παράγραφος 3
«… ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται σε μία (1) τουλάχιστον διδακτική ώρα κατά την οποία δεν έχει μάθημα τους κηδεμόνες των μαθητών. ……  Το πρόγραμμα καταρτίζεται με ευθύνη του διευθυντή, ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών. Ο διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτικότερη συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών, φροντίζει να διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ενημέρωση των γονέων από το σύνολο των διδασκόντων να γίνεται σε μία ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε δύο ημέρες της εβδομάδας
Και παράγραφος 4
«Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. ….»

Και για τα Λύκεια: ΦΕΚ 74 Α / 22-04-2016 Προεδρικό Δ. 46, άρθρο 10 παράγραφος 2
«…Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες  μέσω των μαθητών.»
Και  παράγραφος 3.
« Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, αν στο σχολείο σας,  επιβλήθηκε η υποχρεωτική παραμονή από τις 8 έως τις 2.

Β. Αύξηση ή μείωση στο μισθό μας;
Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015, από την 1η-1-2018 έπαψε να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, την οποία προέβλεπαν οι διατάξεις αυτές για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017.    
«Ξεπάγωσαν» δηλαδή οι μισθολογικές ωριμάνσεις μας.  Συνεπώς από την 1-1-2018 κάθε υπάλληλος των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ο οποίος συμπληρώνει 2 χρόνια στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο ανεβαίνει στο αμέσως επόμενο ΜΚ, με συνέπεια ο βασικός μισθός του να αυξάνεται κατά 55 έως 59 ευρώ το μήνα, δηλαδή περίπου 35 ευρώ καθαρά.
Ωστόσο για τη συμπλήρωση της 2ετίας στο ίδιο ΜΚ δεν προσμετράται η διετής περίοδος 2016-2017, η οποία θεωρείται «χαμένη» ως χρόνος υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη.
Έτσι, για να επέλθει η άνοδος στο αμέσως επόμενο ΜΚ και συνακόλουθα η αύξηση του βασικού μισθού υπολογίζεται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που είχε διανυθεί μέχρι 31-12-2015 καθώς και ο χρόνος που διανύεται από την 1-1-2018.
Αλλά αυτό δεν θα γίνει για όλους τους συναδέλφους που συμπληρώνουν την  διετία. Κάποιοι θα έχουν μικρή μείωση.  Είναι οι συνάδελφοι που από  τον Ιανουάριο του 2016 λαμβάνουν μεγάλα ποσά «προσωπικών διαφορών» λόγω της διαμόρφωσης των βασικών μισθών τους σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά στα οποία είχαν διαμορφωθεί την 31η-12-2015. 
Γι αυτούς  όποια αύξηση έρχεται στους βασικούς μισθούς,  εξαιτίας του «ξεπαγώματος» της μισθολογικής εξέλιξης από την 1η-1-2018 δεν οδηγεί και σε αύξηση των συνολικών μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών, διότι σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η αύξηση του βασικού μισθού μειώνει απλώς ισόποσα την «προσωπική διαφορά» και το συνολικό ύψος των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών (άθροισμα βασικού μισθού και προσωπικής διαφοράς) παραμένει αμετάβλητο.  Αλλά επειδή θα αυξηθεί θεωρητικά ο βασικός τους θα έχουν μια μικρή αύξηση στις κρατήσεις τους  αφού υπολογίζονται σε ποσοστό επί του βασικού, οπότε και μια μικρή μείωση της τάξεως των 5 έως 10 ευρώ στα καθαρά τους.  

Παράδειγμα: Συνάδελφος με βασικό 1700 ευρώ και προσωπική διαφορά 150 ευρώ. Σύνολο 1850. Αλλάζει ΜΚ τώρα και πρέπει να πάρει περίπου 60 ευρώ επιπλέον. Αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις, θα προστεθούν στον βασικό που θα γίνει 1760 και θα μειωθεί η προσωπική διαφορά κατά 60 ευρώ και θα γίνει 90 ευρώ ώστε το σύνολο να παραμείνει 1850. Αλλά επειδή οι  κρατήσεις είναι ποσοστό επί του βασικού, θα αυξηθούν περίπου 60 επί 6,66% σε 2 είδη κρατήσεων δηλαδή 8 ευρώ. Έτσι τα καθαρά του συναδέλφου θα μειωθούν περίπου 8 ευρώ τον μήνα. 

Αυτά, με την επιφύλαξη της ερμηνείας που θα γίνει από τις οικονομικές υπηρεσίες των Δ/νσεων.

Γ. Ενημέρωση για το 1ο  ΔΣ της ΕΛΜΕΣ:
Πραγματοποιήθηκε η 1η  τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ την Πέμπτη 07-12-2017, ώρα 9:00 ακριβώς στα γραφεία του συλλόγου με τα παρακάτω θέματα:
1.  Οργάνωση κινητοποίησης για την απεργία στις 14/12/2017 (αποφασίστηκε να πάνε  σε όσα σχολεία μπορούν, τα μέλη του προεδρείου).
2.  Πρόταση για τη θεματολογία της θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια (αποφασίστηκε να προταθεί για την θεματική βδομάδα και το θέμα «πολιτική προστασία» μετά από σχετική πρόταση συναδέλφου).
3.  Επιστολή από τον κ. Μανδηλιώτη Σωτήρη σχετικά με τα ΕΚΦΕ (αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή διαμαρτυρίας για το θέμα της κατάργησης των ΕΚΦΕ).
4.  Ενημέρωση εκπαιδευτικών-μελών της ΑΔΕΔΥ μέσω της ΕΛΜΕ Σερρών (αποφασίστηκε να προωθούνται κατευθείαν από το τοπικό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στα σχολεία).
5.  Αλλαγή τρόπου κρατήσεων ΜΤΠΥ (αποφασίστηκε να σταλεί ενημερωτικό για τις κρατήσεις του ΜΤΠΥ).
6.  Αλλαγή φωτοτυπικού (και fax) στα γραφεία της ΕΛΜΕ Σερρών (αποφασίστηκε να αντικατασταθεί το κατεστραμμένο φωτοτυπικό των γραφείων μας, μετά από σχετική έρευνα αγοράς).
7.  Ορισμός υπευθύνων για αναζήτηση αγοράς γραφείων για την ΕΛΜΕ Σερρών. (αποφασίστηκε να συνεχιστεί η αναζήτηση αγοράς γραφείου σε συνεργασία με όλα τα μεσιτικά γραφεία των Σερρών)
8.    Επιστολή συναδέλφου σχετικά με τη συνδρομή της ΕΛΜΕ Σερρών.
(Ο συνάδελφος με σειρά επιχειρημάτων, ζήτησε να μειωθεί η συνδρομή όλων μας προς την ΕΛΜΕΣ. Ενώ αποφασίσαμε όλοι να μειωθεί η εισφορά, διαφωνήσαμε με την ΔΑΚΕ στον χρόνο έναρξης της μείωσης. Η ΔΑΚΕ πρότεινε να ζητηθεί η μείωση στην επόμενη τακτική συνέλευση με κάλπη, δηλ σε 1 χρόνο, ενώ εμείς να γίνει μείωση 30 με 40 % στην συνδρομή ΕΛΜΕΣ στην επόμενη έκτακτη συνέλευση αφού στο καταστατικό αναφέρει για το θέμα αυτό την λέξη συνέλευση και όχι τακτική συνέλευση. Πέρασε η πρόταση της ΔΑΚΕ με ψήφους 5 υπέρ – 2 κατά)

Emaιl επικοινωνίας:   geoellin@yahoo.gr    τηλ. Επικοινωνίας:  6972348223

       ΑΔ.Ε.Κ.Ε.                                                                           Σέρρες, 28/2/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: