ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΑΔ.Ε.Κ.Ε.: Απεργία και 30ωρο

Αδέσμευτη Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών   (ΑΔ.Ε.Κ.Ε)

Απεργία και 30ωρο

Η διάταξη για την κήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμια σωματεία, που ψηφίστηκε με το τελευταίο “πολυνομοσχέδιο”, χωρίς αμφιβολία είναι απαράδεκτη, συνιστά ευθεία επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων γιατί βάζει περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας κάποιων πρωτοβάθμιων σωματίων και φυσικά είμαστε αντίθετοι σ’ αυτήν.

 Όμως, η διάταξη αυτή δεν αφορά στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ και δασκάλους – νηπιαγωγούς) ούτε περιορίζει το δικαίωμα κήρυξης απεργίας από τα δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια όργανα ΟΛΜΕ – ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ, όπως παραπλανητικά υποστήριζαν στις ανακοινώσεις τους και στις συνελεύσεις, οι συνδικαλιστές των κομματικών παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΠΑΜΕ.

Η θέση μας για την απεργία παραμένει ίδια. Η απεργία είναι το σημαντικότερο μέσο αντίδρασής μας και δεν πρέπει να απαξιώνεται για να δικαιολογούν κάποιοι τη θέση τους ή για να κάνουν  απλά αντιπολίτευση.

Θα ήταν καλύτερα, αν οι συνδικαλιστές των κομματικών παρατάξεων σε ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ,  φρόντιζαν να οργανώνουν και να προετοιμάζουν καλύτερα τις απεργίες του κλάδου, προτάσσοντας αιτήματα με στόχευση που να μπορούν να πείσουν μια μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων μας για την ανάγκη της και όχι να εξαντλούν το συνδικαλιστικό τους “καθήκον” με 24ωρες απεργίες εθιμοτυπικού χαρακτήρα με 2,5 % συμμετοχή, όπως η τελευταία.
 
Στο θέμα του 30ωρου, ενώ υπουργός και υφυπουργός διαβεβαίωναν με συνεχείς δηλώσεις τους για το αντίθετο, οι συγκεκριμένες κομματικές παρατάξεις (ΔΑΚΕ και ΠΑΜΕ), τόσο στην ΟΛΜΕ όσο και στην τοπική ΕΛΜΕ, βεβαίωναν ότι η νέα ρύθμιση προβλέπει υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 30 ώρες και όχι μέχρι 30 ώρες.
Για μας, σε πρώτη ανάγνωση γιατί θα επανέλθουμε αναλυτικότερα, το  τροποποιημένο άρθρο έχει την ίδια σύνταξη με το παλιό του 1985 και το μόνο που αλλάζει είναι η προσθήκη και άλλων υπηρεσιών που μπορούν να μας αναθέσουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Κάποιες από αυτές είναι αυτονόητες, όπως π.χ. η προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων, κάποιες άλλες είναι απαράδεκτες, π.χ. η προετοιμασία ή η διόρθωση διαγωνισμάτων, εξ αιτίας της υποδομής των σχολείων (έλλειψη κατάλληλου χώρου), ενώ κάποιες άλλες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν θετικές, όπως η προετοιμασία εκδηλώσεων και η ενημέρωση γονέων, αφού δεν θα νομιμοποιείται κανένα όργανο διοίκησης να μας απασχολεί για αυτές πέρα από το 6ωρο.

Εκτός αυτών, είναι λάθος τους, να κάνουν σημαία το 30ωρο, γιατί 

α) οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου (20-23 ώρες) και με 5 κενά, μένουν στον σχολείο αν όχι 30, 24 έως 27 ώρες, πόσο μάλλον αυτοί που μετακινούνται σε δύο σχολεία την ίδια μέρα. Με το να τονίζουν το 30ωρο, μας φέρνουν απέναντι σε όλους τους άλλους εργαζόμενους και στην κοινωνία, χωρίς να μας αξίζει κάτι τέτοιο.

β) δίνουν “όπλο” σε κάποιους Διευθυντές να επιχειρήσουν την επιβολή του 30ωρου, αφού θα μας τρίβουν στα μούτρα, την ερμηνεία της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ  Σερρών, για το θέμα.

Ακολουθεί μέρος των δύο άρθρων:

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) που τροποποιείται «Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως …...    
Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα…..»

Άρθρο 245. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις 15/1/2018:          
Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως…………»

Σύμφωνα λοιπόν και με το τροποποιημένο άρθρο, μετά την λήξη του διδακτικού ωραρίου, παραμένουμε στα σχολεία μας μόνο αν μας ανατεθούν συγκεκριμένες άλλες υπηρεσίες από τα όργανα διοίκησης του σχολείου.  

 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ


ΑΔ.Ε.Κ.Ε. -  Σέρρες, 20/1/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: