ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

12ο (τελευταίο) Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

Θέματα:  71η έως 77η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, ενημέρωση για την μείωση του αριθμού των αναπληρωτών  στην περιοχή μας και αποχαιρετισμός.

Στις 10-11-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 71η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και έγιναν οι τοποθετήσεις 3 αναπληρωτών στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Οι αναπληρωτές αυτοί ήταν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις δομές αυτές και συγκεκριμένα στις αντίστοιχες γυμνασιακές τάξεις που θα λειτουργούσαν στο Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών, αλλά λίγες ώρες μετά τον διορισμό τους διαπιστώθηκε αδυναμία πραγματοποίησης των μαθημάτων αφού θα έπρεπε όλοι οι πρόσφυγες να μεταφερθούν για δύο (2) μήνες σε μακρινά ξενοδοχεία μέχρι να κατασκευαστεί ο καταυλισμός τους.

Στις 16-11-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 72η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και   
1.  Δόθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε συνάδελφο
2. Αναγνωρίστηκε μεταπτυχιακός τίτλους αναπληρώτριας ΠΕ06 και δεν αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος αναπληρώτριας ΠΕ03 και ζητήθηκαν επιπλέον αποδείξεις συνάφειας.
3. Απορρίφθηκε αίτημα αναπληρωτή γεωπόνου.
4. Απορρίφθηκε αίτημα του Ε.Κ. Σερρών.
5. Εκτιμήθηκαν τα κενά που υπήρχαν ώστε να ζητηθούν αντίστοιχοι αναπληρωτές.
6. Διατέθηκε συνάδελφος ΠΕ12.02 για 6 ώρες στο 4o ΕΠΑΛ.
7. Διατέθηκε συνάδελφος ΠΕ11 με συναίνεση της, για 19 ώρες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το Δημοτικό σχολείο Κερκίνης. Επίσης διατέθηκαν δύο συνάδελφοι ΠΕ11 με συναίνεσή τους από 8 ώρες ο καθένας και για 1,5  μήνα,  στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το Δημοτικό σχολείο Παλαιοκώμης.
Στις 23-11-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 73η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και  
1. Δόθηκαν 4 άδειες ιδιωτικού έργου  σε 3 συναδέλφους ΠΕ11 και έναν ΠΕ12.05.
2. Τοποθετήθηκε συνάδελφος ΠΕ01 που επέστρεψε από αναρρωτική άδεια, στο ΓΕΛ Ηράκλειας για να καλύψει το εκεί κενό.
3. Διατέθηκε συνάδελφος ΠΕ04 για 8 ώρες στο 1o ΓΕΛ ενώ αναμένουμε ακόμα αναπληρωτή για τις υπόλοιπες 10 ώρες που προέκυψαν από αναρρωτική άδεια.
4. Ανέλαβε διδακτικό ωράριο συνάδελφος ΠΕ17.07 στο ΕΠΑΛ Ροδόπολης αφού άλλος συνάδελφος πήρε άδεια ανατροφής τέκνου.
5. Λόγω απόσπασης συναδέλφου ΠΕ02 του Γυμνασίου Λευκώνα στα Γ.Α.Κ., μετακινήθηκε συνάδελφος ΠΕ02 από το ΓΕΛ Σιδηροκάστρου στο Γυμνάσιο Λευκώνα και δεύτερη συνάδελφος ΠΕ02, αποσπασμένη από άλλο νομό, προς το ΓΕΛ Σιδηροκάστρου.
6. Κενό ΠΕ02 που προέκυψε στο 1o ΕΠΑΛ, λόγω άδειας, καλύφθηκε από συνάδελφο ΠΕ02 που επέστρεψε από τρίμηνη άδεια και με δική της συναίνεση.  

Στις  28-11-2016 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 74η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και   
1. Τοποθετήθηκαν  σε σχολεία μας, αναπληρωτές ειδικής αγωγής, (2) ΠΕ02, (2) ΠΕ03 και (1) ΠΕ04.
2. Αποφασίστηκαν μεταβολές στις διαθέσεις για τα Project στο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου.
3. Δόθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε συνάδελφο αναπληρωτή.
4. Αποφασίστηκε να μην αναγνωριστεί ο μεταπτυχιακός τίτλος αναπληρώτριας ΠΕ03, αφού δεν υπήρχε συνάφεια με το αντικείμενό της.
5. Αναζητήθηκε λύση για τις κενές ώρες μαθηματικών που υπήρχαν στο 4o ΕΠΑΛ και στο ΓΕΛ Βυρώνειας, εν αναμονή αναπληρωτή, που από την αρχή της χρονιάς δεν έχει προσληφθεί.
6. Αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με τον συνάδελφο, που από λάθος άλλης Δ/νσης  Δ.Ε., του αναγνωρίστηκε προϋπηρεσία που δεν έπρεπε, να τροποποιηθεί αναδρομικά το ΜΚ του και να επιστρέψει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.
Στις 29-11-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 75η συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  Σερρών με θέμα την πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Ε.Κ. Σερρών.  Δεν υπήρχε υποψηφιότητα συναδέλφου.

Στις 30-11-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 76η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και  
1. Τοποθετήθηκε αναπληρώτρια γεωπόνος στο 4o ΕΠΑΛ και στο ΕΠΑΛ Ροδόπολης.
2. Αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος αναπληρώτριας.
3. Απορρίφθηκε  κατά πλειοψηφία, αίτημα  αλλαγής τοποθέτησης, συναδέλφου ΠΕ02.

Στις 6-12-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 77η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και    
 1. Διατέθηκαν (2) συνάδελφοι στο 4o ΕΠΑΛ για μαθηματικά (1) ΠΕ12.01 και (1) ΠΕ17.01  (3η ανάθεση). Επίσης ένας μαθηματικός  στο ΓΕΛ Βυρώνειας.
2. Απορρίφθηκε  κατά πλειοψηφία,  νέο αίτημα  αλλαγής τοποθέτησης, συναδέλφου ΠΕ02.

     Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται με κάθε επιφύλαξη, οι προσλήψεις των αναπληρωτών το προηγούμενο και το φετινό σχολικό έτος. Στους πίνακες αυτούς δεν αναφέρονται οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής και οι αναπληρωτές του μουσικού σχολείου. Φαίνονται όμως καθαρά, οι μειωμένες προσλήψεις, σε γενικό ποσοστό 55%. Αποδείχθηκε τελικά ότι οι συμπτύξεις τμημάτων, η κατάργηση της διάθεσης του τρίωρου για τους υπεύθυνους εργαστηρίων ΥΣΕΦΕ και ΣΕΠΕΗΥ, η μείωση των ωρών διδασκαλίας κατά τρεις ώρες στις τάξεις των γυμνασίων, και οι αλλαγές στα ΕΠΑΛ,  έγιναν μόνο, με την λογική δημιουργίας πλεονασμάτων εκπαιδευτικών και τον εξοστρακισμό από τα σχολεία χιλιάδων αναπληρωτών, που εδώ και πολλά χρόνια κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
2015-2016
2016-2017
μεταβολή
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2
0
-2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
3
3
0
ΠΕΟ4 ΦΥΣΙΚΟΙ
6
0
-6
ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΙ
4
2
-2
ΠΕ04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6
6
0
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
2
0
-2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
1
0
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1
1
0
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1
0
-1
ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1
0
-1
ΠΕ17 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1
0
-1
ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9
3
-6
ΠΕ18 ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2
1
-1
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
-2
ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
0
-1
ΠΕ18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
0
1
+1
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
0
1
+1
ΣΥΝΟΛΑ
42
18
-23  (-55%)
 
Συναδέλφισες και συνάδελφοι ,

     Αυτό είναι το τελευταίο ενημερωτικό μας, αφού στις πρόσφατες εκλογές δεν καταλάβαμε θέση αιρετού για την επόμενη διετία (2017-2018).
     Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή με την οποία διαβάζατε τα ενημερωτικά μας και για το ενδιαφέρον που δείχνατε για τις θέσεις μας.
     Εργαστήκαμε με αμεροληψία, με γνώμονα το δίκαιο και το λογικό.  Προσπαθήσαμε ώστε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονταν στο ΠΥΣΔΕ να είναι δίκαιες. Επίσης, προσπαθήσαμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα, απλά και καθαρά.
     Για τα τυχόν λάθη που κάναμε, ίσως η μικρή μας πείρα να ήταν η αιτία, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία.
     Στο μέλλον, και με την δική σας βοήθεια, ελπίζουμε να γίνουμε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί για το καλό όλων των συναδέλφων.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.   

                                                                                                             Σέρρες, 18-12-2016

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  

Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: