ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

11ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέματα:  61η έως 70η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
 
Στις 5-10-2016, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 60η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και αποφασίστηκαν ομόφωνα  τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά σχολείων της περιφέρειας, συναδέλφων διαφόρων κλάδων (χωρίς αίτησή τους).

Στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 61η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και δόθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα να μην δοθεί τέτοια άδεια σε μία συνάδελφο αφού δεν ήταν αρμόδιο για την άδεια αυτή το ΠΥΣΔΕ Σερρών.
 
Στις 12-10-2016, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 62η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και αποφασίστηκαν ομόφωνα  τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά σχολείων της περιφέρειας, συναδέλφων διαφόρων κλάδων (χωρίς αίτησή τους). Τέτοιο κενό ήταν και οι ώρες κοινωνιολόγου στο ΓΕΛ Αλιστράτης που καλύφθηκε από φιλόλογο με 2η ειδικότητα ΠΕ13.
Επίσης συμπληρώθηκε ένα κενό ΠΕ02 που προέκυψε στο Γ/σιο Αχλαδοχωρίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με αυτούς που το διεκδικούσαν, πρώτα με τη συνάδελφο που ανήκει στο ΠΥΣΔΕ Σερρών, μετά με αποσπασμένη από άλλο ΠΥΣΔΕ  και τέλος με άλλη συνάδελφο που ήρθε με απόσπαση τις τελευταίες μέρες, επίσης από άλλο ΠΥΣΔΕ. Τέλος τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν 1 ΠΕ14, 1  ΠΕ18.12 και 1 ΠΕ18.10. 
Στις  14-10-2016, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 63η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και ομόφωνα, δόθηκαν 2 άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, αναγνωρίστηκε μεταπτυχιακός τίτλος συναδέλφου και εγκρίθηκαν διαθέσεις συναδέλφων στο Ε.Κ. Σερρών.
Επίσης υπολογίστηκαν εκ νέου τα κενά για αναπληρωτές. Δηλώσαμε ότι κυρίως χρειαζόμαστε 1 και 1 μειωμένου ωραρίου ΠΕ03, 2 και 1 μειωμένου ωραρίου  ΠΕ08,  2 και 1 μειωμένου ωραρίου  ΠΕ16,  1 ΠΕ04.02 και 1 ΠΕ04.04.
Στις 14-10-2016, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 64η συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκε υποδιευθύντρια στο ΓΕΛ Ηράκλειας η συνάδελφος Πέρδου Ευαγγελία (ΠΕ19) μετά και από την ψηφοφορία των μελών του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου αυτού.
Στις 17-10-2016, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 65η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και έγιναν οι τοποθετήσεις 2 αναπληρωτών: Μία συνάδελφος ΠΕ03 τοποθετήθηκε στο ΓΕΛ Πορροίων, στο ΓΕΛ Μαυροθάλασσας και στο ΓΕΛ Ηράκλειας ενώ μία συνάδελφος ΠΕ04.04 στο  ΓΕΛ Μαυροθάλασσας και στο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου. 
Αποφασίστηκαν και διορθώσεις στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά σχολείων της περιφέρειας, όπως και αλλαγή στις ώρες τοποθέτησης 2 συναδέλφων ΠΕ07 αφού λάβαμε υπ’ όψη την μοναδική για φέτος αίτηση διόρθωσης που έγινε. Συγκεκριμένα δεν είχαμε συνυπολογίσει τα μόρια εντοπιότητας που είχε στην ομάδα αυτή, μία από τις συναδέλφους.
 Στις 21-10-2016, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 66η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι τοποθετήσεις συναδέλφων διαφόρων κλάδων.
Επίσης τελείωσαν και οι τοποθετήσεις ΠΕ05 για τις οποίες υπήρχε μεγάλη παραπληροφόρηση.
Για τις 10 ώρες ΠΕ05 σε μακρινά σχολεία είχε αποφασιστεί στο κοινό ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ να καλυφθούν από συναδέλφους της πρωτοβάθμιας αφού εκεί και πλεονάζουν πολλοί συνάδελφοι ΠΕ05 και κάποιοι από αυτούς ήθελαν. Για τη καθυστέρηση των τοποθετήσεων αυτών δεν ευθύνεται το ΠΥΣΔΕ. Τελικά καλύφθηκαν με αρκετή καθυστέρηση από την πρωτοβάθμια μόνο οι 8 ώρες και για τις υπόλοιπες 2 τοποθετήθηκε  από το ΠΥΣΔΕ η συνάδελφος ΠΕ05 με τα λιγότερα μόρια και με υπόλοιπο ωρών, μετά από την δική της συναίνεση.
Στην ίδια συνεδρίαση δόθηκε μία άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου και αναγνωρίστηκαν 4 μεταπτυχιακοί τίτλοι 4 συναδέλφων.
 Στις  24-10-2016, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 67η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τροποποιήθηκε  μία άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου.
Επίσης υπολογίστηκαν εκ νέου τα κενά για αναπληρωτές. Δηλώσαμε ότι χρειαζόμαστε κυρίως  3 ΠΕ14.04, 1 ΠΕ18.12, 1 ΠΕ04.02, 1 μειωμένου ωραρίου ΠΕ03, 1 ΠΕ18.10 και 1 ΠΕ28. Τέλος τροποποιήθηκε η απόφαση της 30/9 για διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία για γραμματειακή υποστήριξη.
 Στις  3-11-2016, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 68η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και δόθηκε  μία άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου, εγκρίθηκαν υπερβάσεις ωρών 2ης ανάθεσης και εγκρίθηκαν διαθέσεις στο ΕΚ Σερρών.
Αναζητήθηκαν συνάδελφοι που πλεονάζουν και που θα ήθελαν με αίτησή τους να αναλάβουν ώρες διδασκαλίας στις δομές υποδοχής προσφύγων χωρίς επιτυχία.
Τροποποιήθηκε η τοποθέτηση αναπληρωτή ώστε να καλυφθεί το ελεύθερο σχέδιο στο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου.
Τέλος από τους αναπληρωτές που ζητήσαμε ήρθαν και τοποθετήθηκαν 1 ΠΕ14.04, 1 ΠΕ28 και 1 ΠΕ04.02.
Στις  4-11-2016, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 69η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκε αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου  σε τμήματα παράλληλης στήριξης.
 Στις 9-11-2016, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 70η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάτα,ξης:
 
Θέμα 1ο : Αιτήματα Σχολείων – Εκπαιδευτικών.
*Αποφασίστηκε να διατεθεί συνάδελφος ΠΕ02 για 8 ώρες στο 1ο ΕΠΑΛ για να καλυφθεί κενό που προέκυψε από άδεια συναδέλφου. Για το κενό που προέκυψε στο 1ο ΓΕΛ από αναρρωτική άδεια, αποφασίστηκε να ζητηθεί αναπληρωτής ΠΕ04.04. μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωτές που αναμένουμε.
 Θέμα 2ο: Ολικές – Μερικές διαθέσεις στα Ε.Κ.
*Εγκρίθηκαν διαθέσεις στα Ε.Κ
 Θέμα 3ο: Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου.
*Χορηγήθηκαν άδειες ιδιωτικού έργου σε 4 συναδέλφους σε ΙΕΚ.
Θέμα 4ο: Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
*Αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι 3 συναδέλφων αναπληρωτών.
 Σέρρες 11-11-2016
Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  
Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: