ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

10ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέμα: 52η έως 60η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ.

Σχεδόν ολοκληρώθηκε μια περίοδος 35 ημερών με συνεχείς συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι λειτουργικά υπεράριθμοι συνάδελφοι σε λειτουργικά κενά της περιοχής μας. Όλες οι αποφάσεις των τελευταίων 9 συνεδριάσεων ήταν ομόφωνες και όχι εύκολες σε κάποιες περιπτώσεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν πως θα καλύψουμε κενά μακρινών σχολείων,  τα οποία δεν συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους οι συνάδελφοι που πλεόναζαν σε άλλα σχολεία. Δεν ζητήθηκε να ξανακάνουν αιτήσεις αφού και πάλι θα έμεναν κάποια κενά και θα περνούσε πολύς χρόνος χωρίς εκπαιδευτικούς σε πολλά σχολεία. Άλλωστε και το ΠΔ 50 και 100 δεν αναφέρει πουθενά για δεύτερη σειρά αιτήσεων.

Ακολουθεί ενημέρωση για τις τελευταίες αυτές συνεδριάσεις.
Στις 20-09-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 52η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για τους κλάδους ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ13, ΠΕ18, ΠΕ02, ΠΕ11 και ΠΕ07.
Επίσης υπολογίστηκαν εκ νέου τα κενά για αναπληρωτές. Δηλώσαμε ότι χρειαζόμαστε    2 ΠΕ03, 3 ΠΕ08, 1 ΠΕ09,  2 και 1 μειωμένου ωραρίου ΠΕ16, 3 ΠΕ14, 2 ΠΕ18.12, 1 ΠΕ04.02 και 5 ΠΕ04.04. Για τα κενά αναπληρωτών ειδικής αγωγής δεν μας ζητήθηκε επικαιροποίηση και αναμένουμε τους υπόλοιπους αναπληρωτές ειδικής αγωγής που ζητήσαμε στην αρχή της χρονιάς.

 Στις 22-09-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 53η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά τεχνολογίας στην πλειοψηφία τους, για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ12  ΠΕ17 και ΠΕ14 και ΠΕ18.

Στις 23-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 54η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για Project και για τα οποία είχαν κάνει αίτηση,  συνάδελφοι όλων των κλάδων. Επίσης διατέθηκαν επιπλέον  2 συνάδελφοι ΠΕ19-20 για κάποιες ώρες σε σχολεία της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις 27-09-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 55η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν από το Υπουργείο.  1 ΠΕ03 αντί για 2 που ζητήσαμε, 1 ΠΕ08 αντί για 3, 1 ΠΕ09 , και 3 ΠΕ04.04 αντί για 5.

Στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 56η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών. Δόθηκε μία άδεια ιδιωτικού έργου και έγιναν διορθώσεις στις τοποθετήσεις κάποιων κλάδων. Επίσης αποδεσμεύτηκαν συνάδελφοι, που ο κλάδος τους πλεονάζει στην περιοχή μας, για να αποσπαστούν σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

Στις 29-09-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 57η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και έγιναν διορθώσεις στις τοποθετήσεις κάποιων κλάδων. Στην συνεδρίαση αυτή ομόφωνα τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά συνάδελφοι ΠΕ01,  για πρώτη φορά σε σχολεία που δεν είχαν βάλει στην αίτησή τους. Δυστυχώς υπήρχαν κενά σε απομακρυσμένα σχολεία, τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν με αναπληρωτές και έπρεπε να καλυφθούν από συναδέλφους μας που πλεόναζαν σε άλλη μακρινή προς αυτά περιοχή. Προσπάθησε το συμβούλιο με τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί τους να βρει την καλύτερη λύση για αυτούς, χωρίς όμως να το πετύχει. 
Επίσης διατέθηκε μία συνάδελφος ΠΕ19-20 για κάποιες ώρες επιπλέον σε σχολεία της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στις 30-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 58η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι τοποθετήσεις πολλών κλάδων. Τοποθετήθηκαν επιπλέον και συνάδελφοι γυμναστές  σε λειτουργικά κενά οικιακής οικονομίας (γ΄ανάθεση από 1/10) και μηχανικοί σε κενά γεωγραφίας (γ΄ανάθεση από 1/10).
Τέλος αξιοποιώντας νόμο του 2016 που αναφέρει ότι όσοι πλεονάζουν μπορούν να διατεθούν σε σχολεία για γραμματειακή υποστήριξη, μέχρι την 30/9 κάθε χρόνου, δημιουργήσαμε και αποστείλαμε προς έγκριση στην Περιφέρεια, λίστα με ονόματα και ώρες συναδέλφων που διαθέτουμε σε σχολεία της περιοχής Σερρών, για γραμματειακή υποστήριξη. Προσπαθήσαμε να αποκτήσουν όσο γίνεται περισσότερα σχολεία γραμματειακή υποστήριξη,  δίνοντας προτεραιότητα στα μεγάλα.

Την ίδια μέρα έγινε το κοινό ΠΥΣΔΕ- ΠΥΣΠΕ Σερρών (59η συνεδρίαση). Διαπιστώθηκε η ανάγκη να γίνουν προτάσεις προς το υπουργείο ώστε να γίνει αποτελεσματικό το κοινό ΠΥΣΔΕ- ΠΥΣΠΕ της επόμενης σχολικής χρονιάς, προς όφελος όλων των συναδέλφων. Αποφασίστηκε η διάθεση συναδέλφου ΠΕ19-20 από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια και η διάθεση συναδέλφου ΠΕ19-20 από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια για κάποιες ώρες σε ολοήμερα σχολεία.

Στις 5-10-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 60η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για κάποιους  κλάδους (χωρίς αίτησή τους)

Τα κενά που έχουν απομείνει είναι ελάχιστα και για να καλυφθούν θα πρέπει να διοριστούν οι αναπληρωτές που ζητήσαμε από το υπουργείο.

Είναι απαραίτητη η αμφίδρομη επικοινωνία μας για οποιαδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ ή την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

                                                                                                             Σέρρες 9-10-2016
Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  

Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

Δεν υπάρχουν σχόλια: