ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

9ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέμα:    Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις που έγιναν έως τώρα και συγκεκριμένα για τις 36η έως 49η  συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ.

     Οι φόβοι που είχαμε διατυπώσει επαληθεύτηκαν και η εκτίμηση των κενών για αναπληρωτές,  έγινε με επιφυλάξεις λόγω του τρόπου που βγήκαν οι πίνακες, και μόνο για δύο κλάδους, αφού μετά από ολοήμερη διαδικασία στις 2/9 καταφέραμε να κάνουμε τις τοποθετήσεις δύο κλάδων και όχι όλων των κλάδων σε 4 ώρες όπως “διέταξε” το Υπουργείο. Για τους άλλους κλάδους έγινε μια χοντρική εκτίμηση της Δ.Ε. Σερρών. Η διαδικασία τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά ξεκίνησε και συνεχίζεται με πολλά προβλήματα, αφού πολλές  τοποθετήσεις είναι  λανθασμένες, βασισμένες σε λάθος στοιχεία και επανεξετάζονται καθημερινά. Διορθώνεται συνεχώς και ο πίνακας κενών και πλεονασμάτων σε σχέση με του πρώτο, που σωστά καταψηφίσαμε στις 29 Αυγούστου.
   Στις τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου οι συνάδελφοι καταλαμβάνουν κενά, με βάση τα μόρια μετάθεσης,  πρώτα στην ομάδα τους ή σε όμορη ομάδα αν δήλωσαν τέτοια σχολεία στην αρχή της αίτησής τους. Στη συνέχεια καταλαμβάνουν κενά με βάση τα μόρια μετάθεσης, σε όλη την περιοχή μετάθεσης, μαζί με αυτούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Τέλος,  οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ.  
Οι αναμενόμενες μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών δεν έγιναν. Αντ’ αυτού  έγιναν οι προσλήψεις του πρώτου κύματος αναπληρωτών, αντίθετα σε όσα είχαν υποσχεθεί στην κοινή γνώμη.

Ακολουθεί ενημέρωση για τις τελευταίες συνεδριάσεις.

Στις 29-08-2016 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 36η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Λειτουργικά κενά – πλεονάσματα σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Σερρών
*Ενημερωθήκατε από το 8ο ενημερωτικό

Θέμα 2ο: Διαθέσεις εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016 
* Εγκρίθηκε η διάθεση εκπαιδευτικών, στο Γυμνάσιο Ν. Ζίχνης για τη διενέργεια των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου

Θέμα 3ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς
 *Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις δύο συναδέλφων για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Θέμα 4ο : Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών με διοικητικό έργο
*Αποφασίστηκε να προωθηθούν οι αιτήσεις δύο συναδέλφων που ζητούν να αποσπασθούν  για λόγους υγείας, και να ασκήσουν διοικητικό έργο, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 5ο : Εξέταση αίτησης για παράταση απόσπασης της Υπεύθυνης του Σ.Σ.Ν. Σερρών
*Αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στη θητεία της υπευθύνου ΣΣΝ Σερρών, μέχρι νεότερης εγκυκλίου του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Βασιστήκαμε στην εγκύκλιο του υπουργείου που έδωσε παράταση στη θητεία των υπευθύνων όλων των δομών του Υπουργείου Παιδείας.

Θέμα 6ο : Προσωρινές τοποθετήσεις
*Τοποθετήθηκαν προσωρινά οι αποσπασμένοι συνάδελφοι από τα άλλα ΠΥΣΔΕ και οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ήρθαν 31 συνάδελφοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και έφυγαν 35 από το ΠΥΣΔΕ  Σερρών προς άλλα ΠΥΣΔΕ.

Στις 2-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 37η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ03  ΠΕ019 και ΠΕ10. Επίσης εγκρίθηκαν οι αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ συναδέλφων με τυπικά προσόντα.
 Μειοψήφησα (4-1) για την τοποθέτηση συναδέλφου μας ειδικής κατηγορίας (γ),  για συμπλήρωση ωραρίου, που κατά την γνώμη μας και σύμφωνα με τις διατάξεις όπως εμείς τις ερμηνεύουμε , έπρεπε να προηγηθεί σε όλη την περιοχή και όχι μόνο στην ομάδα του.

Την ίδια μέρα έπρεπε να γίνει το κοινό ΠΥΣΔΕ- ΠΥΣΠΕ Σερρών (38η συνεδρίαση). Το  μόνο που έγινε ήταν μια ενημέρωση  ότι πρέπει να διατεθούν στην πρωτοβάθμια, εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για 150 ώρες πληροφορικής. 

Στις 5-09-2016 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 39η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ01  και διορθώθηκαν οι τοποθετήσεις των  ΠΕ3.

Στις 06-09-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 40η συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  Σερρών με θέμα ημερήσιας διάταξης την κατάρτιση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών του ΓΕΛ Πεντάπολης και του Γ/σίου Σιδ/στρου

 Στις 6-09-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 41η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ02  και διορθώθηκαν οι τοποθετήσεις των  ΠΕ19 και ΠΕ20. Μειοψήφησα   (4-1) για την τοποθέτηση συναδέλφων μας που ήρθαν με απόσπαση στην περιοχή μας κατά προτεραιότητα και είναι σύζυγοι καθηγητών ΑΕΙ, που κατά την γνώμη μας και σύμφωνα με τις διατάξεις όπως εμείς τις ερμηνεύουμε, έπρεπε να προηγηθούν μόνο έναντι όλων των αποσπασμένων της περιοχής μας  για σχολεία της πόλης των Σερρών αν είχαν απομείνει και όχι έναντι των λειτουργικά υπεράριθμων και των σε διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Στις 7-09-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 42η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι των  κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10, Πε13, ΠΕ18 λογιστικής, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ15.

Στις 8-09-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 43η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ16  και διορθώθηκαν οι τοποθετήσεις των  ΠΕ02.

Στις 9-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 44η συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  Σερρών με θέμα ημερήσιας διάταξης την επικύρωση των πινάκων υποψηφίων Διευθυντών του ΓΕΛ Πεντάπολης και του Γ/σίου Σιδ/στρου.

Στις 9-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 45η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ04.

Στις 13-09-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 46η συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  Σερρών με θέμα ημερήσιας διάταξης την κατάρτιση πίνακα τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Δ/ντών Γυμνασίου Σιδηροκάστρου και  ΓΕΛ  Πεντάπολης  μετά από την ψηφοφορία των συλλόγων διδασκόντων.

Στις 13-09-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 47η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και  διορθώθηκαν οι τοποθετήσεις των  ΠΕ09, ΠΕ10 και Πε13.

Στις 14-09-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 48η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και  διορθώθηκαν οι τοποθετήσεις των  ΠΕ06.

Στις 15-09-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 49η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και  διορθώθηκαν οι τοποθετήσεις των  ΠΕ02.

Στις 16-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 50η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά για τα οποία είχαν κάνει αίτηση, οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ11.

Στις 16-09-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 51η  συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ  Σερρών με θέμα ημερήσιας διάταξης την αποστολή πρότασης προς την Περιφεριακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για τοποθέτηση των Δ/ντών του Γυμνασίου Σιδηροκάστρου και  του ΓΕΛ  Πεντάπολης  μετά από την ψηφοφορία των συλλόγων διδασκόντων. Προτάθηκαν μετά και από την τελική βαθμολόγηση   για το Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου η συνάδελφος Παπαβασιλείου Ευθυμία ΠΕ13-ΠΕ11 και για το ΓΕΛ Πεντάπολης η συνάδελφος Μπαγανά Θεοδώρα ΠΕ02.

 Τέλος, σοβαρό θέμα προέκυψε με ευθύνη και πάλι του Υπουργείου, σε σχέση με τις τοποθετήσεις φιλολόγων στις μονάδες και στα τμήματα ένταξης της ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, είχε εκτιμηθεί ότι χρειαζόμασταν 6 φιλολόγους στην ειδική αγωγή και ο νόμος έλεγε ξεκάθαρα ότι πρέπει να διαθέτουν τυπικά προσόντα, οπότε ζητήθηκαν 6 αναπληρωτές ειδικής αγωγής αφού δεν υπάρχουν στην περιοχή μας μόνιμοι με τυπικά προσόντα. Και ενώ αναμέναμε αυτό, αλλάζουν τον νόμο και με ημερομηνία 2 περίπου μέρες μετά το αίτημα για 6 αναπληρωτές ειδικής αγωγής, εκδίδεται ΦΕΚ που λέει ότι «αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται και εκπαιδευτικοί χωρίς τα τυπικά προσόντα». Αποφασίσαμε να περιμένουμε του 6 αναπληρωτές της ειδικής αγωγής, αφού το ΦΕΚ είναι μεταγενέστερο. Μέχρι τώρα διορίστηκαν μόνο τρείς και περιμένουμε τους άλλους την βδομάδα αυτή. Φυσικά υπάρχουν μετά τις τοποθετήσεις φιλολόγων και 4 συνάδελφοι που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ (ήρθαν διπλάσιοι αυτών που ζητήσαμε) και δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να συμπληρώσουν  ωράριο. Αυτοί πιστεύουν ότι δικαιούνται τις ώρες στα ειδικά σχολεία αφού αυτή την στιγμή ισχύει το ΦΕΚ. Η θέση μας στο ΠΥΣΔΕ είναι δύσκολη αφού είμαστε ανάμεσα σε δύο ομάδες συναδέλφων που αγωνιούν για τις θέσεις εργασίας τους, χωρίς να έχουμε καμιά ευθύνη. Οι αποφάσεις μας για το θέμα θα έχουν σχέση και με τις εγκυκλίους που πιστεύουμε ότι πρέπει να εκδοθούν από το υπουργείο.

Κλάδος
Ώρες κενών
Ώρες
πλεονασμάτων
ΠΕ01
-28
+44
ΠΕ03
-40
+18
ΠΕ04.01
-3
+22
ΠΕ04.02
-20
0
ΠΕ04.04
-84
0
ΠΕ04.05
-14
+13
ΠΕ05
-8
+36
ΠΕ06
-16
+39
ΠΕ07
-2
+32
ΠΕ08
-82
+33
ΠΕ09
-25
+1
ΠΕ10
-40
+3
ΠΕ13
-10
0
ΠΕ11
-4
+150
ΠΕ15
-46
0
ΠΕ16
-48
+5
ΠΕ19, ΠΕ20
-4
+146
   Οι τοποθετήσεις και οι διορθώσεις όλες, έχουν ανακοινωθεί στην σελίδα της Δ/νσης. Μπορείτε να κάνετε αιτήσεις διόρθωσης των τοποθετήσεων μέχρι 5 μέρες μετά την ανακοίνωσή τους. Την Τρίτη θα συνεχίσουμε τις συνεδριάσεις με τοποθετήσεις στα ΕΠΑΛ. Θα ανακοινωθεί από την Δ/νση πίνακας με τα κενά και πλεονάσματα που έμειναν και θα σας ζητηθεί να κάνετε εκ νέου αιτήσεις όσοι δεν έχετε καλύψει το ωράριό σας, αν και κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται σε νόμο. Ζητήστε στις αιτήσεις σας και κενά 2ης ανάθεσης ή ειδικότητας αλλά και 3ης ανάθεσης που θα ενεργοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου.

  Τα κενά και τα πλεονάσματα που μένουν σε ώρες διάσπαρτες για τους κλάδους που ασχοληθήκαμε, σύμφωνα με τις δικές μας πρόχειρες σημειώσεις και με πολύ επιφύλαξη φαίνονται στο δίπλα πίνακα.

Στα πλεονάσματα δεν φαίνονται οι ώρες που απαιτούνται για να συμπληρώσουν ωράριο οι  αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και οι σε διάθεση. 

 Οι ακριβείς πίνακες ανά σχολική μονάδα, θα βγούν από την Δ/νση μετά από την αποστολή στοιχείων από τα σχολεία.

Είναι απαραίτητη η αμφίδρομη επικοινωνία μας για οποιαδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ ή την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

                                                                                                              Σέρρες 17-9-2016

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  

 Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

Δεν υπάρχουν σχόλια: