ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

8ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέματα:  * Καταγγελία για την διαδικασία που προωθείται από το Υπουργείο για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. 
                    *Πρόταση με χρονοδιάγραμμα της  ΑΔ.Ε.Κ.Ε. για την κάλυψη των     λειτουργικών κενών. 

          Στον βωμό της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, θυσιάζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, με κέντρο τους συλλόγους διδασκόντων για την ανάθεση των μαθημάτων, η ύπαρξη των ΠΥΣΔΕ και η κοινή λογική.
          Ο Υπουργός θέλοντας να δείξει στην κοινή γνώμη ότι φέτος όλα θα ξεκινήσουν κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου, κρύβοντας τη δική του αδικαιολόγητη καθυστέρηση  σε όλες τις διαδικασίες που έπρεπε να έχουν γίνει κατά την διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους,  αποφάσισε να προσλάβει αναπληρωτές τώρα, συμπιέζοντας χρονικά όλες τις  απαιτούμενες  διαδικασίες, με επακόλουθο σοβαρές συνέπειες στην έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο προσωπικό.

          Πιο συγκεκριμένα, με την υπ. Αριθ. 135933/Ε1 εγκύκλιο στις 25-8-2016 οπότε τα σχολεία είναι κλειστά και ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις, δεν έχουν γίνει οι εξετάσεις των ανεξεταστέων, με άγνωστο τον αριθμό των τμημάτων των ομάδων προσανατολισμού που θα εγκριθούν λόγω της νέας εγκυκλίου, σχετικής με το θέμα αυτό, ούτε γνωρίζουμε πόσοι από τους συναδέλφους θα ανακαλέσουν την αίτηση συνταξιοδότησης του περασμένου Μαΐου,  δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑΛ  και κυρίως δεν έχουν γίνει οι α’ και β’ αναθέσεις μαθημάτων από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων, το Υπουργείο απαίτησε να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά, αρχικά μέχρι τις 30/8 και με νεότερη τροποποίηση, μέχρι τις 2/9. Η οποία εγκύκλιος προβλέπει ότι αν δεν είναι δυνατόν να βγουν οι πίνακες  κενών /πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ, μπορούν να βγουν μόνον από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακάμπτοντας τα ΠΥΣΔΕ. Και δίνει προθεσμία 4 ωρών, από τις 10.00 έως τις 14.00 της 2/9 για να επεξεργαστούν τα ΠΥΣΔΕ τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τις συμπληρώσεις του ωραρίου και τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων,  για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ, κάτι που η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει να απαιτούνται αρκετές ημέρες επίπονης εργασίας από τα ΠΥΣΔΕ.

          Η εμμονή της διοίκησης σε αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία θα επιφέρει πολλά προβλήματα αφού οι περισσότερες τοποθετήσεις θα είναι βιαστικές και λανθασμένες και θα πρέπει να επανεξεταστούν. Επίσης η εμμονή του Υπουργείου να προσλάβει για επικοινωνιακούς λόγους, μέρος μόνον των αναπληρωτών τώρα, μας βρίσκει αντίθετους, αφού για άλλη μια χρονιά η σταδιακή πρόσληψή θα οδηγήσει κάποιους από τους αναπληρωτές με πολλά μόρια στα νησιά και σε επόμενη φάση κάποιους με λιγότερα μόρια στο μεγάλα αστικά κέντρα. Η θέση μας είναι να γίνουν μαζικά, όλοι οι διορισμοί των αναπληρωτών, ταυτόχρονα, σε υπάρχοντα πραγματικά κενά.

          Στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών που έγινε στις 29/8 για το θέμα αυτό, οι δύο αιρετοί εκφράσαμε τις διαφωνίες μας για την διαδικασία κατάρτισης των πινάκων και ως προς την ουσία και καταψηφίσαμε, ενώ ένα τρίτο μέλος του ΠΥΣΔΕ καταψήφισε την διαδικασία και δήλωσε ότι θα απέχει από κάθε κατάρτιση πινάκων που θα γίνει πριν τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων. 

          Τέλος, καταθέσαμε εκ μέρους της ΑΔ.Ε.Κ.Ε., το χρονοδιάγραμμα και την σειρά που προτείνουμε ώστε να καταληφθούν έγκαιρα τα λειτουργικά κενά.
 Ακολουθεί η πρόταση που κάναμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΔΕΚΕ 29-8-2016

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ


Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και της ανακοίνωσης των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ από το υπουργείο, ακολουθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά. Η διαδικασία που προτείνουμε είναι:

1. Υπολογίζονται και ανακοινώνονται από κάθε σχολική μονάδα, τα λειτουργικά κενά /πλεονάσματα και διαβιβάζονται στην Διεύθυνση, μαζί με ονομαστική κατάσταση των λειτουργικά υπεράριθμων,
(Απόσπασμα από Π.Δ 100/97 Τροποποίηση του Π.Δ 50/96)
9. … και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Τα κενά /πλεονάσματα και η ονομαστική κατάσταση, στέλνονται στο ΠΥΣΔΕ με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων, αφού προηγηθεί η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και έχουν ανατεθεί τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης καθώς και δεύτερης ειδικότητας, σε όλους τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές του κάθε σχολείου. Δεν μπορεί να φαίνεται ότι πλεονάζει κάποιος συνάδελφος όταν υπάρχουν κενά σε μαθήματα α’ και β’ ανάθεσης της ειδικότητάς του. Δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση  των 11 ωρών για  μαθήματα β΄ ανάθεσης.
(Κατά την γνώμη μας, μπορεί να υπάρχει ελαστικότητα μόνο για πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα  β’ ανάθεσης της Γ΄ Λυκείου.)

     Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι μπορεί κάποιος συνάδελφος, αν το επιθυμεί, να ζητήσει από τον σύλλογο και τον Διευθυντή, να είναι αυτός που δεν θα  καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο  (αρκεί να καλυφθεί από άλλον), ώστε να εμφανιστεί αυτός σαν λειτουργικά υπεράριθμος. Αν το διεκδικήσουν αυτό πολλοί συνάδελφοι τότε το δικαιούται αυτός με τα περισσότερα μόρια μετάθεσης.

 ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. 

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
 (1η Σεπτεμβρίου)

 2. Ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά /πλεονάσματα ανά σχολική μονάδα και η κατάσταση των λειτουργικά υπεράριθμων της περιοχής από την ΔΔΕ.  
 (2η Σεπτεμβρίου)

3. Υποβάλλονται αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με:
Α. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία για όλα τα σχολεία της περιοχής.
Β. Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή σε όμορη ομάδα σχολείων με το σχολείο τους.

Μπορούν οι συνάδελφοι αν θέλουν να μη δηλώσουν στη φάση αυτή σχολεία της ομάδας τους ή όμορης ομάδας και να περιμένουν στην επόμενη φάση να δηλώσουν σχολεία σε όλη την περιοχή μετάθεσης Σερρών, αλλά αναλαμβάνουν ρίσκο. Γιατί αν τα μόριά τους δεν επαρκούν για να συμπληρώσουν ωράριο στα σχολεία που θα δηλώσουν στην επόμενη φάση και ταυτόχρονα, τα διαθέσιμα κενά ωραρίου σε σχολεία της ομάδας τους  ή όμορης ομάδας καλυφθούν από άλλους συναδέλφους ακόμα και με λιγότερα μόρια, στη συνέχεια, για την συμπλήρωση του ωραρίου τους, θα τοποθετηθούν από το ΠΥΣΔΕ σε οποιαδήποτε σχολείο της περιοχής υπάρχει κενό.
(3η και 4η Σεπτεμβρίου με mail και 5η Σεπτεμβρίου)

 4. Τοποθετούνται όσοι συνάδελφοι είναι ενταγμένοι σε ειδική κατηγορία.   (όχι αυτοί που έχουν αποσπαστεί κατά προτεραιότητα)
 (6η Σεπτεμβρίου)

5. Τοποθετούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί σε σχολεία της ομάδας του ή όμορης ομάδας που δήλωσαν και στη συνέχεια ανακοινώνεται νέος πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων και νέος πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
 (6η Σεπτεμβρίου)

6. Υποβάλλονται αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με:
Α.  τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία της περιοχής.
Β.  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Γ.  αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ
Δ. τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώνουν το σύνολο των σχολικών μονάδων, εφόσον το επιθυμούν και καλό είναι να δηλώνουν και αυτές που δεν εμφανίζουν λειτουργικά κενά, γιατί μπορεί να προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων (λόγω αποσπάσεων, αδειών, συνταξιοδοτήσεων για λόγους υγείας κ.α.).
(7η και 8η Σεπτεμβρίου)

 7. Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία της περιοχής και οι  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι  μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μορίων μετάθεσης και τις δηλώσεις  προτίμησής τους.
 (12η Σεπτεμβρίου)

 8. Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ οι  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και οι τοποθετήσεις αυτών που ζήτησαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μεταξύ τους με την μοριοδότηση των αποσπάσεων.
 (12η Σεπτεμβρίου)

 9. Γίνονται οι συμπληρώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και η κάλυψη των κενών που έμειναν, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
 (12η Σεπτεμβρίου)

10. Τέλος τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

                                                                                                               Σέρρες 31-8-2016

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  

Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

Δεν υπάρχουν σχόλια: