ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Πλεονάσματα και κενά οργανικών θέσεων του ΠΥΣΔΕ Σερρών


Από το ΠΥΣΔΕ Σερρών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για τον αριθμό των τμημάτων ανά τάξη για το σχολικό έτος 2016-2017, ανακοινώθηκαν σήμερα τα πλεονάσματα και οι κενές οργανικές θέσεις.
Δείτε τα εδώ
 Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία στην σχολική τους μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι από την Παρασκευή 08-07-2016 μέχρι την Τρίτη 12-07-2016 (ώρα 15:00).
Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις, υπεράριθμοι κρίνονται οι τελευταία τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των υπεραρίθμων.
Αν δύο ή περισσότεροι τελευταία τοποθετημένοι, παρουσιάστηκαν την ίδια μέρα, ως υπεράριθμοι λογίζονται αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια μετάθεσης την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να επισημάνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις ως προς τον πίνακα κενών-υπεραριθμιών.
Η αίτηση μπορεί είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως (Δ.Δ.Ε. Σερρών, Γρ. 14), είτε να αποσταλεί με FAX (23210-47531) ή ηλεκτρονικά (mail@dide.ser.sch.gr).
Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για να επαληθεύουν την παραλαβή της.
 Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των κενών – υπεραριθμιών, λήφθηκαν υπόψη οι υπ’ αριθμ. 94588/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ 1670/τ.Β’/10-06-2016) και 94590/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ 1671/τ.Β’/10-06-2016 Υπουργικές Αποφάσεις αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις οποίες:
«…..
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α’ ανάθεση»…

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: