ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

7ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέμα:    28η,  29η, 30η, 31η, 32η και 33η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ.
Στις 7-07-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 28η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1o :Πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμίες ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα.
*Συντάχθηκε ο πίνακας μα τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δ/ντών των σχολικών μονάδων και μικρές διορθώσεις από μέλη του συμβουλίου και από την υπηρεσία. Ο πίνακας στάλθηκε στα σχολεία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης την ίδια μέρα, μαζί με οδηγίες, ώστε όσοι  συνάδελφοι  επιθυμούσαν και μπορούσαν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν αίτηση. Επίσης ζητήθηκε από τα σχολεία να μας ενημερώσουν ποιοι είναι οι τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί για τις ειδικότητες όπου ανακοινώθηκε υπεραριθμία.
Θέμα 2o : Αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού.
* Είμαστε σε αναμονή  διευκρινιστικών απαντήσεων για το θέμα αυτό από το Υπουργείο
 Στις 13-07-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 29η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 Θέμα 1o : Αιτήσεις εκπαιδευτικών.
*Απορρίφθηκε μια αίτηση διόρθωσης υπεραριθμίας που έκανε συνάδελφος , για σχολική μονάδα της πόλης των Σερρών και έγινε δεκτή μια αίτηση διόρθωσης υπεραριθμίας για σχολική μονάδα της Ν. Ζίχνης και η αίτηση χαρακτηρισμού συναδέλφου, ως υπεράριθμης, στην μονάδα αυτή.
 Θέμα 2o : Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα.
*Συντάχθηκε ο πίνακας όλων των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι όπως και ο τροποποιημένος πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών μετά τις αιτήσεις διόρθωσης και στάλθηκαν στα σχολεία και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, μαζί με οδηγίες για τους συναδέλφους που επιθυμούσαν να καταλάβουν οργανικό κενό ως υπεράριθμοι. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4186/2013, άρθρο 36, παρ. 18, η ρύθμιση της υπεραριθμίας στον κλάδο ΠΕ04 γίνεται ενιαία. Άρα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 που κρίθηκαν υπεράριθμοι είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν οποιοδήποτε οργανικό κενό ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.
Στις 18-07-2016 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 30η  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 Θέμα 1o : Άρση υπεραριθμιών – τοποθέτηση υπεραρίθμων.
* Αφού έγινε αντιπαραβολή και έλεγχος του αριθμού των υπεραριθμιών με το πλήθος των ονοματεπωνύμων των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι ανά κλάδο και ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα, τοποθετήθηκαν οι υπεράριθμοι ως εξής:
 1. Μάσσιος Γρηγόριος,  ΠΕ02, από το 3ο ΓΕΛ Σερρών στο 4ο ΓΕΛ Σερρών.
 2. Κουταντώνης Σταύρος,  ΠΕ04.04, από το 3ο ΓΕΛ Σερρών στο 2ο ΓΕΛ Σερρών.
 3. Πετρίδου Ευφροσύνη,  ΠΕ06, από το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.
 4. Διαμαντοπούλου Δήμητρα, ΠΕ18.10, από το ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου στο ΕΠΑΛ Ηράκλειας.
 Θέμα 2o : Αναμόρφωση πινάκων οργανικών θέσεων.
*Αναμορφώθηκε ο πίνακας οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών,  μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων και ανακοινώθηκε από την Δ/νση μαζί με τις σχετικές  οδηγίες, ώστε να γίνουν οι αιτήσεις για τοποθετήσεις των μετατιθέμενων στο ΠΥΣΔΕ Σερρών, όσων είχαν υποβάλλει αίτηση για βελτίωση θέσης, αυτών που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σερρών και είχαν υποβάλλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης και όσων βρίσκονταν στον πίνακα υπεραρίθμων, ακόμα κι αν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης.
Επίσης συζητήθηκε και ελέγχθηκε  αν κάποιος από τους αποσπασμένους στο εξωτερικό πρέπει να χάσει την οργανική του θέση. Διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν χάνει την οργανική, αφού για να χαθεί πρέπει να παραταθούν οι αποσπάσεις πέραν της πενταετίας, από την στιγμή που απέκτησε οργανική.
 Στις 25-07-2016 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 31η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1o : Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός ΠΥΣΔΕ
*Εγκρίθηκαν οι παρακάτω αμοιβαίες μεταθέσεις αφού ελέγχθηκε ότι:
Α. Ανήκουν στον ίδιο κλάδο και δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία
Β. Η διαφορά της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 10 έτη
Γ. Έχουν συμπληρώσει 2 έτη υπηρεσίας από το ΦΕΚ διορισμού τους.
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Προηγούμενη Οργανική θέση
Νέα Οργανική Θέση - Οριστική Τοποθέτηση
Ειδικότητα:
ΠΕ02
1
ΜΑΛΑΜΑ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
2
ΘΑΝΑΣΟΥΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
3
ΓΟΥΝΑΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
4
ΤΖΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
 Ειδικότητα:
ΠΕ19-20
1
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
2
ΜΑΝΤΑΤΖΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 Θέμα 2o : Ειδικές κατηγορίες για οριστικές τοποθετήσεις- βελτιώσεις εντός ΠΥΣΔΕ
*Αποφασίστηκε η οριστική τοποθέτηση- βελτίωση για συνάδελφο ΠΕ06.
Θέμα 3o : Οριστικές τοποθετήσεις- βελτιώσεις εκπαιδευτικών
*Αποφασίστηκαν οι παρακάτω οριστικές τοποθετήσεις- βελτιώσεις μετά από λεπτομερή έλεγχο των μορίων και της σειράς προτίμησης των εκπαιδευτικών της περιοχής μας:
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Προηγούμενη Οργανική θέση
Ειδ. Κατ.
Νέα Οργανική Θέση - Οριστική Τοποθέτηση
Ειδικότητα:
ΔΕ01.17
1
ΤΥΜΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ02
1
ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ
2
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
3
ΣΑΒΒΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
4
ΣΕΡΕΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ
5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ03
1
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
2
ΑΓΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
4ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
4
ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
2ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
5
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
6
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
2ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
7
ΚΑΛΙΓΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
8
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
9
ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
1ο Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
10
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
11
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΓΕΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
12
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
13
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ
14
ΡΑΜΝΑΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
15
ΣΑΚΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
16
ΣΙΩΠΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ
17
ΤΣΙΑΡΑ
ΘΕΟΧΑΡΙΑ
ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ04.01
1
ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ
2
ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
3
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ04.02
1
ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
2
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ05
1
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
3ο Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ06
1
ΒΑΒΑΛΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΝΑΙ
ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ
2
ΔΗΜΗΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
3
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ειδικότητα:
ΠΕ14.04
1
ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
4ο (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότητα:
ΠΕ18.10
1
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
2
ΤΕΛΕΓΙΩΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Ειδικότητα:
ΠΕ18.33
1
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 Στις 27-07-2016 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 32η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1o :  Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Σερρών ( Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ) για το διδακτικό έτος 2016-2017.
*Με σοβαρές επιφυλάξεις από όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ συντάχθηκε οι πίνακες των λειτουργικών κενών αυτών, για να γίνουν από το Υπουργείο οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ. Τα στοιχεία που υπήρχαν, δεν ήταν ολοκληρωμένα ώστε να συνταχθεί αξιόπιστος πίνακας. Ελπίζουμε με τις επιλογές μας, να μην αδικήσουμε συναδέλφους από άλλα ΠΥΣΔΕ που θέλουν να πάρουν απόσπαση στην περιοχή μας αλλά και να μην έλθουν συνάδελφοι που δεν θα μπορέσουν ποτέ, να συμπληρώσουν εδώ ωράριο.
Σημείωση: Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αφορούν στα Μουσικό και Ειδικά σχολεία.  
Τα λειτουργικά κενά είναι:
ΠΕ02          :5 ,
ΠΕ03          :2,
ΠΕ08         :2,
ΠΕ09          :1,
ΠΕ32          :1,
ΠΕ14          :4,
ΠΕ015        :2,
ΠΕ16          :3,
ΠΕ18.04    :1,
ΠΕ18.12    :1,
ΠΕ18.24    :1,
ΠΕ18.33    :2,
ΠΕ04.02   :1,
ΠΕ04.04   :7
 Στις 28-07-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 33η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 Θέμα 1o  : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
*Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συνάδελφο ΠΕ06.
 Θέμα 2o : Συμπληρωματικές οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις εκπαιδευτικών.
* Αποφασίστηκαν οι παρακάτω συμπληρωματικές οριστικές τοποθετήσεις- βελτιώσεις μετά από λεπτομερή έλεγχο των μορίων και της σειράς προτίμησης των εκπαιδευτικών της περιοχής μας. Για τους ΠΕ04 μετά από την παροχή διευκρινήσεων με αρ. πρωτ. 123383/Ε2/26-07-2016 από το Υπουργείο οι τοποθετήσεις έγιναν κατά ειδικότητα:
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Κλάδος
Προηγούμενη Οργανική θέση
Νέα Οργανική Θέση - Οριστική Τοποθέτηση
1
ΠΑΠΑΓΟΥΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
2
ΝΤΑΦΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
Γ/ΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
 Τέλος δεν υπήρχε καμία θέση για να τοποθετηθούν όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Την Δευτέρα θα γίνει η 34η συνεδρίαση για να εξεταστούν τυχόν αιτήσεις διόρθωσης ή παράληψης.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις διακοπές σας.
Σέρρες 28-7-2016
Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  
Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

Δεν υπάρχουν σχόλια: