ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

6ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του, Κεσούλη Λεμονιάς

Θέματα:
* 25η , 26η και 27η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ.
* Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ με θέμα τις υπηρεσιακές μεταβολές μας.
Στις 28-06-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 25η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1ο : Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ευρισκομένων στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ/αιτήσεις εκπαιδευτικών.
*Τοποθετήθηκαν προσωρινά σε σχολικές μονάδες, όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Θέμα 2ο : Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
* Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός συναδέλφου ΠΕ16.
 Θέμα 3ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας.
*Απορρίφτηκε ομόφωνα η αίτηση χορήγησης άδειας  ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε συνάδελφο επειδή απαγορεύεται η συγκεκριμένη εργασία από τον νόμο. Επίσης ομόφωνα δεν χορηγήθηκε αναδρομικά άδεια ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε άλλον συνάδελφο επειδή απαγορεύεται ρητά η αναδρομική χορήγηση άδειας  από τον νόμο.
 Θέμα 4ο : Ενστάσεις  εκπαιδευτικών.
*Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η ένταση κατά της απόφασης της 24ης συνεδρίασης, να μην δοθούν τα μόρια συνυπηρέτησης στο Δήμο Σερρών, σε συνάδελφο της οποίας ο σύζυγος έχει δευτερεύουσα εργασία στο Δήμο Σερρών ενώ είναι δημόσιος υπάλληλος με οργανική στο Δήμο Νιγρίτας.
Επίσης, απορρίφθηκε ομόφωνα η ένσταση για την οργανική τοποθέτηση υπεραρίθμου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
Στις 1-07-2016 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 26η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με μοναδικό θέμα την αυτοδίκαιη απόλυση των αναπληρωτών. 
Στις 4-07-2016 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 27η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 Θέμα 1ο : Οριστικές τοποθετήσεις μετατιθέμενων εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΑΕ  Σερρών.
*Τοποθετήθηκαν οριστικά οι δύο συνάδελφοι που μετατέθηκαν στις ΣΜΕΑΕ Σερρών, στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής.
 Θέμα 2ο: Προσωρινές τοποθετήσεις μετατιθέμενων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε σχολικές μονάδες  Δ.Ε. Σερρών.
*Τοποθετήθηκαν προσωρινά οι πέντε μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί σε σχολεία της περιοχής μας.
Θέμα 3ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας.
* Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε συνάδελφο.
 Συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμασυνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ Σερρών με θέμα τις υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών.

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  
 
Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: