ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΔΕ Σερρών Ιουλίου 2016

Έναρξη συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ με θέμα υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών

Κατόπιν της ανακοίνωσης των μεταθέσεων καθορίζουμε το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Σερρών:

7-7-2016 (Πέμπτη). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα.

7-7-2016 (Πέμπτη). Αποστολή πινάκων με κενά και υπεραριθμίες στα σχολεία και στην ιστοσελίδα για ενημέρωση.

Δήλωση εκπαιδευτικών που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι και υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις ως προς τους πίνακες από Παρασκευή 8-7-2016 μέχρι Τρίτη 12-7-2016 (ώρα 15:00).

13-7-2016 (Τετάρτη). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπ/κών ανά σχολική μονάδα.

Δήλωση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες με οργανικά κενά και υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις ως προς τους ονομαστικά υπεράριθμους από Τετάρτη 13-7-2016 μέχρι την Παρασκευή 15-7-2016.

18-7-2016 (Δευτέρα). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Άρση υπεραριθμιών – Τοποθέτηση υπεραρίθμων. Αναμόρφωση πινάκων κενών οργανικών θέσεων. Ανάρτηση των αναμορφωθέντων πινάκων στον πίνακα ανακοινώσεων του Συμβουλίου και ενημέρωση των σχολείων ευθύνης του.

Υποβολή δήλωσης των ενδιαφερομένων από μετάθεση, για βελτίωση θέσης και για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών (αναγραφή κατά σειρά προτίμησης μέχρι και 20 σχολικών μονάδων) και υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις ως προς την τοποθέτηση υπεράριθμων από Τρίτη 19-7-2016 μέχρι Πέμπτη 21-7-2016.

25-7-2016 (Δευτέρα). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών – Ανακοίνωση κενών που εξακολουθούν να παραμένουν.

Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τοποθέτηση και υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικών (από Δευτέρα 25-7-2016 μέχρι Τετάρτη 27-7-2016).

28-7-2016 (Πέμπτη). ΠΥΣΔΕ για συμπληρωματικές τοποθετήσεις.

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης για τυχόν λάθη και παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου ως προς τις μεταθέσεις ή τοποθετήσεις από Παρασκευή 29-7-2016 μέχρι Δευτέρα 1-8-2016. Η αίτηση δεν αποτελεί ένσταση.

2-8-2016 (Τρίτη). ΠΥΣΔΕ με θέμα: Οριστικοποίηση των αποφάσεων.

 Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Σημ. Οι αιτήσεις των εκπ/κών μπορούν να κατατίθενται στο ΠΥΣΔΕ σε έντυπη μορφή ή με FAX (στον αριθμό 2321047531), ή ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης.
mail@dide.ser.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: