ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

4ο Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Ελληνούδη Γιώργου και της αναπληρώτριάς του Κεσούλη Λεμονιάς

·         20η, 21η , 22η και 23η συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ Σερρών
·         ενημέρωση για την μείωση των οργανικών και λειτουργικών κενών, λόγω του νέου ωρολογίου προγράμματος στα γυμνάσια
·         ενημέρωση για τις τελικές αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν, ανά κλάδο
Στις 11-05-2016, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 20η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με μοναδικό  θέμα την αυτοδίκαιη απόλυση αναπληρωτών και ωρομισθίων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Στις 26-05-2016 ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 21η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1ο : Ειδικές κατηγορίες για οριστικές τοποθετήσεις, βελτίωση θέσης.
*Αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, η ένταξη συναδέλφων στις ειδικές κατηγορίες, για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις .

Θέμα 2ο : Αιτήσεις/ενστάσεις εκπαιδευτικών.
*Συνάδελφος έκανε αίτημα αναγνώρισης μορίων τέκνου και επειδή δεν αναφέρεται η περίπτωση στην εγκύκλιο, στείλαμε ερώτημα στο υπουργείο για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο απάντησε αρνητικά.

Για την συνάδελφο ΠΕ02 που σε προηγούμενη συνεδρίαση δεν έγινε ομόφωνα δεκτό αίτημα αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τώρα αναγνωρίστηκε η συνάφεια, αφού προσκόμισε απάντηση του Υπουργείου σύμφωνα με την οποία «κάποιος θεωρείται διπλωματούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος, αρκεί να έχει βεβαίωση από το τμήμα, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών του στο πρόγραμμα, ο βαθμός των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, καθώς και ότι αναμένεται το τυπικό της ορκωμοσίας». Αυτό θα πρέπει να προσκομίζετε από εδώ και πέρα για να έχετε πιο γρήγορα τα οφέλη που προκύπτουν από τον μεταπτυχιακό τίτλο.

Όσο για την αναφορά στο όνομά μου, στο ενημερωτικό του άλλου αιρετού, δεν ξέρω αν η βεβαίωση ορκωμοσίας που ανέφερα έχει τόσο μεγάλη διαφορά από την βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, αλλά ξέρω ότι δεν είμαι, ούτε θέλω να γίνω νομικός, είμαι μάχιμος φυσικός στο ΓΕΛ Ν. Ζίχνης και εκλέχθηκα σαν αιρετός για να αποφασίζω με βάση τους νόμους, τη λογική, την ευαισθησία, το συμφέρον όλων των εκπαιδευτικών και όχι λόγω προσωπικών ή κομματικών γνωριμιών.
Θέμα 3ο : Διαθέσεις εκπαιδευτικών για διεξαγωγή εξετάσεων.
*Διατέθηκαν συνάδελφοι, για να διεξαγάγουν προφορικές εξετάσεις σε κοντινές σε αυτούς σχολικές μονάδες μετά από εισήγηση των Δ/ντών των μονάδων αυτών και την συγκατάθεση των συναδέλφων γι αυτό.

Θέμα 4ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας.
* Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε 1 συνάδελφο και ζητήθηκε η νομική υποστήριξη της περιφέρειας για την άδεια δευτέρου συναδέλφου.

Θέμα 5ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών (μονίμων).
*Είμαστε σε αναμονή  διευκρινιστικών απαντήσεων για το θέμα αυτό από το Υπουργείο.

Στις 26-05-2016 επίσης, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών με άλλη σύνθεση, για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών, του ιδιωτικού σχολείου.
     
Στις 7-06-2016 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε η 23η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Επανεξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.
*Υπάρχει αίτηση επανεξέτασης ένστασης για οργανική θέση που δόθηκε πέρυσι, στην διαδικασία κρίσης υπεραρίθμων. Δεν είναι ξεκάθαρο πως βγαίνει υπεράριθμος συνάδελφος ενός κλάδου, που έχει την ίδια πρώτη ανάθεση με κάποιον άλλο συνάδελφο άλλου κλάδου. Για το θέμα έστειλα δια της Δ.Δ.Ε. Σερρών ερώτημα στο Υπουργείο και περιμένουμε απάντηση για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Την ένσταση θα εξετάσουμε σε επόμενο συμβούλιο μετά την απάντηση και με την παρουσία του αναπληρωτή μέλους του ΠΥΣΔΕ λόγω πιθανής συγγένειας του μέλους με την αιτούσα.

Θέμα 2ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας.
* Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας ή έργου σε 2 συναδέλφους, μία ΠΕ19 για 4 ώρες και μία ΠΕ10 για 4 ώρες.

 Θέμα 3ο : Διαθέσεις εκπαιδευτικών για διεξαγωγή εξετάσεων.
* Διατέθηκαν συνάδελφοι για να διεξαγάγουν προφορικές εξετάσεις στο ΓΕΛ Αλιστράτης  μετά από εισήγηση του Δ/ντή του σχολείου αυτού και την συγκατάθεση των συναδέλφων γι αυτό.

 Θέμα 4ο : Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
*  Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,  2  ΠΕ02,  3 ΠΕ04,  1 ΠΕ03 και 1 ΠΕ20, αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά από θετική γι αυτούς εγκύκλιο για το θέμα.

 Θέμα 5ο : Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τους προσωρινούς πίνακες μορίων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.
*Εξετάστηκαν αιτήσεις και ενστάσεις για τους  προσωρινούς πίνακες μορίων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης και διορθώθηκαν οι πίνακες όπου χρειαζόταν. Παραμένει μία εκκρεμότητα ώστε να ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες.
Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου. Σύμφωνα με αυτό, χάνονται  στην

Α’ Γυμνασίου  1 ώρα Βιολογία, 1 ώρα Γεωγραφία και 1 ώρα Project
Β’ Γυμνασίου  1 ώρα Αρχαία,  1 ώρα Οικιακή Οικονομία και 1 ώρα Project   και
Γ’ Γυμνασίου  1 ώρα Αρχαία και 2 ώρες Project  

Από τα στοιχεία μας, βρήκαμε  ότι πέρυσι στο ΠΥΣΔΕ Σερρών είχαμε 70 τμήματα Α’ γυμνασίου, 69 τμήματα Β’ Γυμνασίου και 71 τμήματα Γ’ Γυμνασίου.
Έτσι με έναν απλό υπολογισμό βγαίνει ότι χάνονται:

140 ώρες για τους ΠΕ04 (περίπου 7 οργανικές),

140 ώρες για τους ΠΕ02 (περίπου 7 οργανικές),

 69 ώρες για ΠΕ15 (περίπου 3 οργανικές) και

281 ώρες του Project που τις δίδασκαν πολλές ειδικότητες (περίπου 14 οργανικές).

Επιπλέον, η κατάργηση της τρίωρης απασχόλησης των υπευθύνων εργαστηρίων  Υ.Σ.Ε.Φ.Ε και Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αντιστοιχεί σε περίπου 8  λειτουργικά κενά για τους ΠΕ04 και άλλα 8  λειτουργικά κενά για τους πληροφορικούς ΠΕ19 και 20.
Τέλος, σας ενημερώνουμε με τον παρακάτω πίνακα, για τον τελικό αριθμό των αιτήσεων συνταξιοδότησης ανά κλάδο που υποβλήθηκαν, μετά από τις ανακλήσεις που έγιναν από κάποιους συναδέλφους.

α/α
Ειδικότητα
Αριθμός αιτήσεων
1
ΤΕ 01.01
1
2
ΤΕ 01.06
1
3
ΠΕ03
3
4
ΠΕ04.01
1
5
ΠΕ04.02
2
6
ΠΕ04.05
1
7
ΠΕ05
2
8
ΠΕ011
2
9
ΠΕ19
1
Σύνολο
14

 Σέρρες 13-6-2016

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr  

Κεσούλη Λεμονιά
Αιρετό αναπληρωματικό  μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6948531579, lemkesouli@gmail.com         

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα μπορουσαμε τουλαχιστοννα ζητησουμε για τις ειδικοτητες που επληγησαν απο τις αλλαγες μια επικαιροποιηση των αιτησεων αποσπασης ως προς τις προτιμησεις πυσδε;