ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

20ο Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις τοποθετήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τις τοποθετήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Στις 5 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων μετά από πολλές συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ που ξεκίνησαν από τις αρχές του Σεπτέμβρη.
Το πρώτο και κύριο μέλημά μας ήταν να συμφωνηθεί με ακρίβεια το πλαίσιο που θα έπρεπε να ακολουθηθεί σε όλη την διαδικασία, γι’ αυτό και δημοσιοποιήσαμε τις προτάσεις μας, στο προηγούμενο ενημερωτικό (19o  , 15-09-2015).
Δεν προσπαθήσαμε να προδικάσουμε τις αποφάσεις του συμβουλίου. Η ξεκάθαρη πρότασή μας,  έγινε δεκτή στα περισσότερα σημεία της. Το θέμα της κάλυψης των λειτουργικών κενών διέπεται από νομοθεσία που επιδέχεται πολλές ερμηνείες, με συνέπεια, για το ίδιο θέμα, να υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, πανελληνίως.
Η φθίνουσα σειρά μορίων των συναδέλφων ανά κλάδο και η απαρέγκλιτη τήρηση της σειράς προτίμησης των σχολικών μονάδων αποτέλεσε τον γνώμονα.
Η κάλυψη των λειτουργικών κενών ανάγεται σε εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, και ως εκ τούτου, διαφέρει πολύ από την κάλυψη των οργανικών κενών η οποία  είναι πολύ πιο απλή διαδικασία. Γι αυτό και η πρόταση του αιρετού της ΔΑΚΕ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Η παράθεση δε, εκ μέρους του, της απόδοσης ενός υποθετικού λόγου χωρίς την υπόθεση, αλλά και χωρίς τα συμφραζόμενα, αλλοιώνει πλήρως  το περιεχόμενο μιας συνομιλίας.
Η υπόθεση ήταν η εξής: «Αν ακολουθηθεί πλήρως η νομοθεσία σχετικά με τα οργανικά κενά», Απόδοση: «κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να διεκδικήσει θέση ως υπεράριθμος κατά προτεραιότητα σε μη όμορη ομάδα».
Τα συμφραζόμενα της συζήτησης αφορούσαν στον εξής προβληματισμό: «πρέπει να προσέξουμε ώστε η κάλυψη λειτουργικών κενών να μη λειτουργήσει όπως οι ρουσφετολογικές αποσπάσεις για τις ανάγκες της υπηρεσίας, που στο παρελθόν, έδιναν σε συναδέλφους μόρια που δεν τα υπηρετούσαν».

Τον ίδιο ακριβώς προβληματισμό είχαμε εκφράσει και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΕΛΜΕ για το θέμα, αλλά για την ΔΑΚΕ σε ΕΛΜΕ και ΠΥΣΔΕ το θέμα είναι ήσσονος σημασίας. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

 Σε όλο το διάστημα των τοποθετήσεων έγιναν συνολικά 12 αιτήσεις θεραπείας από συναδέλφους, εκ των οποίων οι 11 ικανοποιήθηκαν, είτε γιατί είχε γίνει λάθος στην προσμέτρηση των μορίων, είτε γιατί δεν είχε τηρηθεί η σειρά προτίμησης. Μία αίτηση δεν συζητήθηκε καθόλου (κακώς, κατά τη γνώμη μας) γιατί θεωρήθηκε εκπρόθεσμη. Επίσης κακώς θεωρούμε ότι οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την προηγούμενη βδομάδα, τοποθετήθηκαν με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης και όχι του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι τοποθετήσεις γίνονται ανάλογα με τα κενά και πλεονάσματα που δηλώνουν τα σχολεία με ευθύνη των διευθυντών τους. Δυστυχώς, χάθηκαν τμήματα σε σχολεία κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη, γεγονός που επέφερε επιπρόσθετα προβλήματα με τις τοποθετήσεις πλεοναζόντων συναδέλφων. Αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε επίσης, ότι σε κάποια άλλα σχολεία δεν έγιναν σωστά από την αρχή, οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αναθέσεις μαθημάτων. Έτσι, αν και δεν άλλαξε ο αριθμός τμημάτων, προέκυπταν συνεχώς διαφορετικά πλεονάσματα ωρών διδασκαλίας.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν κενά που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά ή με απόσπαση στο ΠΥΣΔΕ Σερρών, βιωματικές δράσεις σε αρκετά σχολεία, τοποθετήσεις σε βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ και ωράρια γραμματειακής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα προηγηθούν συνάδελφοι που είναι αδύνατο να καλύψουν το διδακτικό τους ωράριο λόγω έλλειψης ωρών στην ειδικότητά τους. Επιμένουμε στο να μην αναθέτει το ΠΥΣΔΕ υποχρεωτικές υπερωρίες, το αποδεχτήκαμε μόνο σε εκείνες τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε συνάδελφος της αντίστοιχης ειδικότητας στην περιοχή ώστε να μπορέσει να καλύψει το κενό. 

 Είναι λογικό να υπάρχει πικρία σε παλιούς συναδέλφους που αναγκάζονται να συμπληρώσουν ωράριο σε δύο σχολεία, ή σε νεώτερους που διατίθενται σε τρία ή και τέσσερα σχολεία. Πρόκειται για πρόβλημα που οφείλεται κυρίως στην περσινή αύξηση του ωραρίου κατά ένα δίωρο και δευτερευόντως στην  ειδικότητα, τα μόρια και δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις την δήλωση προτίμησης των συναδέλφων. Δηλαδή, όσοι ανήκουν σε κλάδο που εκ των πραγμάτων δεν έχει πολλές διδακτικές ώρες σε ένα σχολείο, και ειδικά όσοι έχουν τα λιγότερα μόρια στον κλάδο τους, βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση.

Από την πρώτη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ, έχουμε ζητήσει από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης τα μόρια μετάθεσης κατά φθίνουσα σειρά για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες  που ήταν λειτουργικά υπεράριθμοι, όπως  και τα μόρια απόσπασης για όσους  και όσες ζήτησαν απόσπαση, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Λάβαμε θετική απάντηση. Δεσμευόμαστε ότι αν τελικά δεν το πραγματοποιήσει η διοίκηση, θα το κάνουμε εμείς, παρά τον πολύ μεγάλο κόπο που απαιτείται.

Τα κενά που έχουν μείνει μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής είναι τα εξής:

 Τρέχοντα κενά Γενικής Αγωγής
 
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕ02
-2
ΠΕ14.04.05
-8
ΠΕ03
-1
ΠΕ16
-5
ΠΕ06
-3
ΠΕ17.02.06.10
-2*
ΠΕ08
-2
ΠΕ18.12-17
-4
ΠΕ09
-1
ΠΕ04.01
-1
ΠΕ10
-1
ΠΕ04.02
-3
ΠΕ12.04.07.11
-2*
ΠΕ04.04
-2
ΠΕ13
-1
ΠΕ04.05
-1

  
Τρέχοντα κενά ΣΜΕΑΕ
 
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕ02
-10
ΠΕ16
-1
ΠΕ03
-5
ΠΕ18.02
0
ΠΕ06
-2
ΠΕ18.12-16
-2
ΠΕ08
-3
ΠΕ18.38
0
ΠΕ09
-1
ΠΕ19-20
-2
ΠΕ10
-4
ΤΕ01.37
-1
ΠΕ11
0
ΠΕ04.01
-2
ΠΕ14
-1
 
 
 
 Τζίκας Κώστας
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6977236838, ktzikas10@yahoo.gr

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr

Μότας Άρης
Μέλος της αντ. Επιτροπής «Ενιαίου Ψηφοδελτίου», 6972319649, motasaris@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: