ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

19ο Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις τοποθετήσεις Σεπτεμβρίου

Θέμα: Ενημέρωση σε σχέση με τις τοποθετήσεις Σεπτεμβρίου

 ·      Στις 10 Σεπτεμβρίου οι διευθυντές των σχολείων έστειλαν εκ νέου στοιχεία κενών και πλεονασμάτων και συντάχθηκε πίνακας, ο οποίος όμως δεν είναι ο τελικός. Την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη (σήμερα) τα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν και θα προκύψει ο τελικός πίνακας με τον οποίο θα γίνουν οι τοποθετήσεις από το ΠΥΣΔΕ, και θα σταλεί στα σχολεία. Γι’ αυτό ακριβώς και ζήτησαν οι αιρετοί  από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να δοθεί η δυνατότητα για δύο μέρες, στις 16 και 17 Σεπτέμβρη, όποιος συνάδελφος επιθυμεί, να μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση προτίμησης.

·      Επαναλαμβάνουμε ότι τα κενά στέλνονται στο ΠΥΣΔΕ με ευθύνη των διευθυντών των σχολείων, αφού προηγηθεί συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και έχουν ανατεθεί τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης και δεύτερης ειδικότητας σε όλους τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου. Δεν μπορεί να φαίνεται ότι πλεονάζει κάποιος συνάδελφος όταν υπάρχουν ταυτόχρονα κενά σε μαθήματα Α’ και Β’ ανάθεσης της ειδικότητάς του.

 Η πρότασή μας για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά

 Εξετάζοντας την περίπλοκη και ενίοτε και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενη  νομοθεσία καθώς και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους σχετικά με το θέμα των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά,  από το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο θα προταθεί στο ΠΥΣΔΕ η παρακάτω διαδικασία:

1. Πρώτα να τοποθετηθούν όσοι συνάδελφοι είναι ενταγμένοι σε Ειδική Κατηγορία. 

2. Μετά οι λειτουργικά υπεράριθμοι, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που δεν καλύπτουν μέρος ή όλο το ωράριό τους στην οργανική τους θέση, κατά την έναρξη του σχολικού έτους. (Με τη μοριοδότηση μετάθεσης).
Από αυτούς πρώτα αυτοί, που έχουν ως πρώτες προτιμήσεις στην αίτησή τους, σχολεία στην ομάδα σχολείων που ανήκει το σχολείο τους ή σε όμορη ομάδα σχολείων.

Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι που έχουν πρώτες προτιμήσεις σε σχολεία μη όμορων ομάδων  (π.χ. σε σχολεία της 1ης Ομάδας [σχολεία πόλης Σερρών] ενώ έχουν οργανική  στη Μαυροθάλασσα) γιατί δηλώνοντας πρώτα αυτά τα σχολεία, δηλώνουν ταυτόχρονα ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν στην ομάδα σχολείων της οργανικής θέσης  ή σε όμορη ομάδα αλλά θα διεκδικήσουν θέση σε όλο τον Νομό (περίπτωση γ παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ΠΔ.50/96).


Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι αν κάποιος συνάδελφος δεν δηλώσει σχολεία της ομάδας του ή της όμορης ομάδας στις οποίες ο ίδιος προηγείται, αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο. Γιατί, αν τα μόρια του δεν επαρκούν για να συμπληρώσει ωράριο σε σχολείο που δήλωσε και που αυτό ανήκει σε μη όμορη ομάδα, και ταυτόχρονα τα διαθέσιμα κενά ωραρίου, στην ομάδα του και στην όμορη καλυφθούν από άλλους συναδέλφους, ακόμα και με λιγότερα μόρια από αυτόν, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί από το ΠΥΣΔΕ για την συμπλήρωση του ωραρίου του, σε οποιοδήποτε σχολείο του νομού πού υπάρχει κενό.

1. Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σερρών. (Με τη μοριοδότηση μετάθεσης).

2. Έπειτα, όσοι αιτούντες απόσπαση ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Σερρών και όσοι έχουν πάρει απόσπαση στο ΠΥΣΔΕ Σερρών από άλλα ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μεταξύ τους με την μοριοδότηση των αποσπάσεων.

3. Τέλος, οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν (ελπίζουμε το συντομότερο).

 Προτείνουμε επίσης,  η μετακίνηση σε νέο κενό που πιθανόν να εμφανιστεί στο μέλλον, να γίνει δεκτή μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, λόγω λαθών στα αρχικά λειτουργικά κενά και όχι συνεχώς, όπως αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία (μετακίνηση εκπαιδευτικών σε άλλο σχολείο από ταυτό της οργανικής του θέσης μέχρι την άρση των λειτουργικών υπεραριθμιών).

Αντίθετα, στις αποσπάσεις υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται μετακινήσεις στα κενά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, η αίτηση απόσπασης που κάνει αυτές τις μέρες κάποιος συνάδελφος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το ΠΥΣΔΕ σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αν δεν μπορεί τώρα να ικανοποιηθεί. Δηλαδή αν δεν υπάρχει κενό στο σχολείο στο οποίο ζητά να αποσπαστεί κάποιος συνάδελφος και προκύψει μετά από μήνες, να μην καλύπτεται απευθείας από αναπληρωτή, αλλά από το συνάδελφο που είχε ζητήσει την απόσπαση, και ο αναπληρωτής συνάδελφος να πηγαίνει στη θέση του αποσπασμένου.

 Τζίκας Κώστας
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6977236838, ktzikas10@yahoo.gr

 Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr

 Μότας Άρης
Μέλος της αντ. Επιτροπής «Ενιαίου Ψηφοδελτίου», 6972319649, motasaris@gmail.com

 Προηγούμενες ενημερώσεις που δεν ανακοινώθηκαν έγκαιρα λόγω δυσκολιών με την διαχείριση του blog.
Θέμα: Συνεδρίαση  ΠΥΣΔΕ στις 7/9/2015

 Τρέχοντα Θέματα:

1. Εγκρίθηκαν τέσσερεις  αιτήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που χρειάζονται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ότι με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-16 έχουν πάψει η ισχύς των περσινών άδειων, και ως εκ τούτου, πρέπει να ξαναζητήσουν άδεια από το ΠΥΣΔΕ.

2. Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου ενός συναδέλφου.

3. Εγκρίθηκε η διάθεση δύο συναδέλφων για διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων σε σχολεία που δεν υπάρχει συνάδελφος στην ειδικότητά τους.

4. Τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ οι δύο εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από το ΚΥΣΔΕ.

5. Εγκρίθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις των τριάντα συναδέλφων που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Σερρών, οι οποίοι είχαν ήδη τοποθετηθεί προσωρινά με  απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης. Αποφασίστηκε να ασκούν διδακτικό και διοικητικό έργο στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά, που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 22 Σεπτέμβρη.

 Υπολογισμός και κάλυψη λειτουργικών κενών 2015-16:
 Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης http://81.186.168.217/new/index.php/category-list/2013-12-06-09-43-32/456-kalypsi-leitourgikon-kenon-didaktikoy-etous-2015-2016-ypovoli-aitiseon-apospasis-diathesis-topothetisis έχει δημοσιευτεί ο προσωρινός πίνακας των λειτουργικών κενών και τα έντυπα αιτήσεων για τις διαθέσεις, τοποθετήσεις και αποσπάσεις. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να διαβάσουν προσεκτικά το διαβιβαστικό έγγραφο που συνοδεύει τον πίνακα κενών για να γνωρίζουν την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Δεσμευόμαστε ότι θα τηρηθεί η νομοθεσία απαρέγκλιτα και θα προσπαθήσουμε να εξαλειφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος. Η μοριοδότηση θα είναι διαφανής σε όλη την περίοδο των τοποθετήσεων. Ο πίνακας είναι προσωρινός γιατί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών εξετάσεων μπορεί σε κάποια σχολεία να προκύψουν αλλαγές στον αριθμό τμημάτων, ή νέες αναρρωτικές άδειες, ή και νέα φάση αποσπάσεων από  ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, όπως ζητάει το ΚΥΣΔΕ και η ΟΛΜΕ.
Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

·    Τα κενά-πλεονάσματα που εμφανίζονται στον πίνακα είναι αυτά ακριβώς που έχουν δώσει οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. ΔΕΝ τον επεξεργάζεται το ΠΥΣΔΕ. Για πρώτη φορά έγινε οργανωμένη προσπάθεια να συνεννοηθούν οι διευθυντές  και οι εκπαιδευτικοί των συστεγαζομένων σχολείων της περιφέρειας για να γίνει συμπλήρωση ωραρίου των συναδέλφων στα σχολεία αυτά ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις και να μειωθούν τα διάσπαρτα ολιγόωρα κενά. Εννοείται ότι αν κάποιος συνάδελφος δεν θέλει να συμπληρώσει ωράριο σε συστεγαζόμενο σχολείο, μπορεί να μην το δεχτεί, δηλώνοντας άλλο σχολείο. Αν όμως υπάρχει κενό στην ομάδα σχολείων στην οποία βρίσκεται, ή σε όμορη ομάδα, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε μη όμορη ομάδα. Δηλαδή θα τοποθετηθεί σε σχολείο της ομάδας του, ή της όμορης ομάδας, ακόμα κι αν δεν το δήλωσε.

·      Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ  να δηλώσουν τα σχολεία που θέλουν, με τη σειρά που θέλουν, χωρίς να δεσμεύονται από  τον πίνακα κενών. Κι αυτό γιατί μπορεί στην πορεία να προκύψουν κενά που δεν υπάρχουν στον πίνακα. Π.χ. στο 1ο Γυμνάσιο δεν υπάρχει κενό Φιλολόγου. Αν όμως κάποιος από τους υπηρετούντες Φιλολόγους στο σχολείο φύγει με απόσπαση, θα προκύψει κενό. Αν δεν το έχει δηλώσει κάποιος ενδιαφερόμενος, θα τοποθετηθεί στο κενό άλλος που το έχει δηλώσει, ακόμα και αν έχει λιγότερα μόρια.

·     Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν ως τις 11/9. Η υπηρεσία χρειάζεται 4 ημέρες για την επεξεργασία των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών. Το ΠΥΣΔΕ θα συνεδριάσει στις 22/9 για τις διαθέσεις, και από εκεί και πέρα συνεχώς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

·    Το γεγονός ότι η 1η ομάδα δεν είναι όμορη με καμία άλλη (καθ’ υπέρβαση της νομοθεσίας) προσωρινά έλυσε κάποια προβλήματα συναδέλφων που είχαν αδικηθεί μετά τη μετατροπή του ολόκληρου του νομού Σερρών σε μία περιοχή μετάθεσης. Αφενός όμως ο λόγος έχει πλέον  εκλείψει, αφετέρου δημιουργεί πλείστα προβλήματα, όπως επίσης δυσκολίες προκύπτουν και λόγω του μεγάλου αριθμού των ομάδων. Σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ, αλλά και όποιον συνάδελφο θέλει να βοηθήσει, θα προτείνουμε το συντομότερο, και οπωσδήποτε μέσα στο Σεπτέμβρη, την πιο ορθολογική κατανομή των σχολείων στις ομάδες.

·  ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα προκύπτουν τουλάχιστον τα εξής κενά για αναπληρωτές:

8 στους ΠΕ02, 4 στους ΠΕ03, 15 στους ΠΕ04, 2 στους ΠΕ07, 2 στους ΠΕ08, 4 στους ΠΕ16.
Θα προκύψουν κενά και στον κλάδο ΠΕ06, αν υπάρξουν και φέτος αποσπάσεις στην Πρωτοβάθμια.
Για τις ειδικότητες των συναδέλφων που διδάσκουν μόνο στα ΕΠΑΛ, δεν μπορούν ακόμα να υπολογιστούν κενά, γιατί οι εγγραφές συνεχίζονται.

Θέμα: Συνεδρίαση  ΠΥΣΔΕ στις 25/8/2015

 Τρέχοντα Θέματα:

1. Εγκρίθηκαν δύο άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου.

Υπολογισμός λειτουργικών κενών 2015-16:

Ο υπολογισμός έγινε με βάση τα στοιχεία που έστειλαν οι διευθυντές των σχολείων για τον αριθμό μαθητών και τμημάτων τον Ιούνιο. Στάλθηκαν στο Υπουργείο για να χρησιμοποιηθούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Μετά την 1η Σεπτέμβρη, θα ζητηθεί από τους διευθυντές των σχολείων να επικαιροποιήσουν εκ νέου τους πίνακες για να έχει το Συμβούλιο ξεκάθαρη εικόνα. Θα προσπαθήσουμε φέτος να μην επαναληφθεί η πρακτική του παρελθόντος όπου κάποιοι συγκεκριμένοι διευθυντές «ξεχνούσαν» να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ συγκεκριμένα κενά, και εμφανιζόταν ως δια μαγείας σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο για τους «εκλεκτούς» τους. Σ’ αυτό χρειαζόμαστε την άμεση ενημέρωση από τους συναδέλφους.

Θέμα: Συνεδριάσεις  ΠΥΣΔΕ στις 6,16,22  και 28/7/2015

Τρέχοντα Θέματα:

1. Εγκρίθηκε μία άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

2. Αναγνωρίστηκε η συνάφεια δύο μεταπτυχιακών τίτλων συναδέλφων μετά την έγκριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Δεν αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία συναδέλφου γιατί αφορούσε σε εργασία σε ΝΠΔΔ πριν τη λήψη πτυχίου.

4. Δεν δόθηκαν τα μόρια συνυπηρέτησης σε συνάδελφο, γιατί τα δικαιολογητικά ήταν εκπρόθεσμα κατά 8 μήνες. Θα τα δικαιούται την επόμενη σχολική χρονιά.

5. Οι κενές θέσεις στο ΠΛΗΝΕΤ και στον ΣΣΝ θα επαναπροκυρηχθούν το Σεπτέμβρη μετά την παραίτηση των υπευθύνων επί θητεία, λόγω συμμετοχής τους στις κρίσεις διευθυντών-υποδιευθυντών, και την άρνηση των επομένων να αποδεχθούν τον ορισμό τους.

6. Ορίστηκε υποδιευθυντής στο Εσπερινό Γυμνάσιο με κριτήριο την αρχαιότητα.

7. Έγινε δεκτή η ανάκληση αίτησης συνταξιοδότησης συναδέλφου.

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά:

Οι τοποθετήσεις έγιναν συνολικά σε 4 συνεδριάσεις. Προηγήθηκαν στις 6/7 οι υπεράριθμοι και ακολούθησαν στις 16/7 όσοι είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβρη. Στις 22/7 δόθηκαν οι οργανικές που δεν ζητήθηκαν αρχικά σε όσους ξαναέκαναν αίτηση, και στις 28/7 οι υπόλοιπες οργανικές σε όσους βρισκόταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και υπήρχαν οργανικά κενά στην ειδικότητά τους.
 Αιτήσεις για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ προβλέπεται να γίνουν στις αρχές Σεπτέμβρη, όπως και αιτήσεις οι διαθέσεις προς συμπλήρωση ωραρίου. Τα λειτουργικά κενά (που αναμένονται πολλά) είναι υπό επεξεργασία και (φυσικά) δεν έχουν ζητηθεί ακόμα από το υπουργείο για να υπολογιστούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Αν επαληθευτούν τα τραγελαφικά σενάρια που ακούγονται για αύξηση ωραρίου, θα υπάρξουν υπεραριθμίες σε όλους τους κλάδους και ακόμα περισσότερες μετακινήσεις συναδέλφων για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Θα ακολουθήσει ενημερωτικό σημείωμα στα τέλη Αυγούστου σχετικά με τις εξελίξεις στα λειτουργικά κενά.

Θέμα: Συνεδριάσεις  ΠΥΣΔΕ στις 22  και 23/6/2015

Τρέχοντα Θέματα:

 1. Εγκρίθηκαν αιτήσεις άσκησης ιδιωτικού έργου 8 συναδέλφων. Επισημαίνουμε ότι όταν κάποιος θέλει να εργαστεί οπουδήποτε χωρίς αμοιβή, δεν χρειάζεται να ζητάει άδεια από το ΠΥΣΔΕ.

2. Εγκρίθηκε η απόλυση 12 ωρομισθίων συναδέλφων λόγω λήξης σχολικού έτους.

3. Εγκρίθηκε η λειτουργία των τομέων στα ΕΚ, όπως προτάθηκε από τα ίδια τα ΕΚ.

4. Έγινε οριστική οργανική τοποθέτηση 2 συναδέλφων που επέστρεψαν από το καθεστώς της διαθεσιμότητας, οι οποίοι ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πριν τη διαθεσιμότητα.

5. Τοποθετήθηκαν στο Ειδικό ΤΕΕ δύο συνάδελφοι ΠΕ18 από μετάθεση.

6. Τοποθετήθηκαν σε σχολεία οι συνάδελφοι που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και μετά αποσπάστηκαν στην Πρωτοβάθμια.

7. Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου συναδέλφου.

8. Συζητήθηκε το αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων να πάρουν τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων.

 Κενά - πλεονάσματα – Υπεραριθμίες:

·      Καταψηφίσαμε τον πίνακα Γ για τον υπολογισμό κενών – πλεονασμάτων από τον οποίο προκύπτουν οι μεταθέσεις, όπως μας ζήτησε η ΟΛΜΕ, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή μας στην κατά 2 ώρες αύξηση του ωραρίου μας, στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στις συμπτύξεις τμημάτων, στην αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, αλλά κυρίως επειδή το σύστημα υπολογισμού των κενών είναι παράλογο. Κάναμε προσπάθεια να εξορθολογιστεί η εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ σε κλάδους όπως των Φιλολόγων - όπου θα υπάρξουν πολλά κενά με την έναρξη του νέου σχολικού έτους – δίνοντας κενά για μεταθέσεις, αλλά η πρότασή μας καταψηφίστηκε.

·      Στον πίνακα που δημοσιεύτηκε από χθες στο site της ΔΔΕ Σερρών έγιναν δεκτά τα στοιχεία για τα ωράρια των συναδέλφων, όπως τα έστειλαν οι Διευθυντές των σχολείων και τα επεξεργάστηκαν οι διοικητικοί υπάλληλοι, με μικρές τροποποιήσεις, λόγω λαθών. Η γενική κατεύθυνση που ακολούθησαν οι αιρετοί ήταν η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων οργανικών θέσεων. Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι θα θέλαμε οι πίνακες που έστειλαν οι διευθυντές γα τα κενά ή πλεονάσματα κάθε σχολείου να γνωστοποιηθούν στους συναδέλφους ώστε να γνωρίζουν τι δηλώθηκε από το σχολείο τους, χάριν διαφάνειας. Αυτό δεν έγινε γιατί δεν μας δόθηκαν από τον Δ/ντη Εκπαίδευσης ψηφιακά αλλά σε έντυπη μορφή που είναι δύσχρηστη και, γιατί ενώ δώσαμε στο προεδρείο της ΕΛΜΕ Σερρών αυτούς τους πίνακες με την πρόταση να τους μετατρέψουν σε ψηφιακή μορφή, δεν υπήρξε καμία δημοσίευσή τους.

·      Να προσέξουν οι συνάδελφοι την τήρηση των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών του Ιουλίου που υπάρχει στο site της Διεύθυνσης, να γνωρίζουν ότι θα υπάρξει αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για τον Αύγουστο, και να επικοινωνούν με τους αιρετούς για οποιοδήποτε θέμα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
για να έχετε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στην διάρκεια των θερινών μηνών που τρέχουν οι διαδικασίες τοποθέτησης (υπεραριθμίες, βελτιώσεις), ζητούμε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (mail) στο eniaio.serres@gmail.com
Τζίκας Κώστας
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6977236838, ktzikas10@yahoo.gr

Ελληνούδης Γιώργος
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ, Τηλ. 6972348223, geoellin@yahoo.gr

Μότας Άρης
Μέλος της αντ. Επιτροπής «Ενιαίου Ψηφοδελτίου», 6972319649, motasaris@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: