ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη ποσοστού θέσεων επικουρικού προσωπικού του Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών

Μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ Σερρών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών κ. Απόστολο Ντάνη. Σε κλίμα συνεργασίας αποφασίστηκε  να στείλει το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ποσοστού θέσεων της επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών (επικουρικό), η οποία έχει ως εξής:
 Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, μετά από συνεδρίασή τους να αποστείλουν επίσημο έγγραφο στην ΕΛΜΕ Σερρών (με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο elmes@otenet.gr, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως ορίζονται παρακάτω) για συμμετοχή στην επιτροπή του Βαθμολογικού. Προθεσμία ορίζεται η Τετάρτη 06-05-2015 και ώρα 14:00.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και δεν έχουν επιλεγεί ποτέ στο παρελθόν για συμμετοχή στη συγκεκριμένη επιτροπή του Βαθμολογικού (επικουρικό).
- Δεν θα πρέπει ο/η σύζυγος του εκπαιδευτικού να συμμετέχει ήδη σε αυτή την επιτροπή ή σε λυκειακή επιτροπή.
- Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι βαθμολογητές.
- Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τον αριθμό των θέσεων που συμφωνήθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου 2015, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΛΜΕ Σερρών και παρουσία του Δ.Σ. της, κλήρωση για την επιλογή των συναδέλφων.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολείων.
Το σκεπτικό του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών για την συγκρότηση των Λυκειακών Επιτροπών, την στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρου Σερρών και τον ορισμός επιτηρητών, έχει ως εξής:

Για τη διενέργεια των Πανελληνίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου, θα συγκροτηθούν οι Λυκειακές επιτροπές σε όσα σχολεία είναι εξεταστικά κέντρα και θα ξεκινήσει η στελέχωση των βαθμολογικών κέντρων. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών θεωρεί ότι για να μπορούν οι επιτροπές αυτές να επιτελέσουν το ρόλο τους και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων, θα πρέπει ασφαλώς να διαθέτουν ένα ικανό αριθμό εκπαιδευτικών που να διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό.
Θέλουμε όμως να παρατηρήσουμε ότι παράλληλα με την παραπάνω απαίτηση, εξίσου σημαντική είναι και η ανάγκη ανανέωσης (και όχι απλής ανακύκλωσης  χρόνο παρά χρόνο) του προσωπικού των επιτροπών αυτών, διότι :
- Πρέπει να αποκτούν εμπειρία στο θέμα αυτό περισσότεροι συνάδελφοι, ώστε να είναι σε θέση να αντικαθιστούν έμπειρους συναδέλφους, που για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις κ.λ.π.), δεν θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τώρα ή μελλοντικά.
- Σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης, το ελάχιστο οικονομικό αντίτιμο από τη συμμετοχή στις επιτροπές αυτές, είναι αναγκαίο και απαραίτητο από μεγάλο αριθμό συναδέλφων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να μην γίνεται ορισμός κάποιων ταυτόχρονα σε πολλές θέσεις όταν μάλιστα αυτές είναι αμειβόμενες και σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είναι ζευγάρι να μη συμμετέχουν και οι δύο σύζυγοι εκπαιδευτικοί, αλλά ο ένας εκ των δύο.
- Για λόγους ηθικής τάξης και δεοντολογίας, απαιτείται η δυνατότητα συμμετοχής να είναι δημόσια και πάνω απ’ όλα διαφανής, για όλους τους εκπαιδευτικούς με μέριμνα των συλλόγων διδασκόντων και δέσμευση των προέδρων των επιτροπών για τήρηση της διαδικασίας. Προτείνεται να γίνεται κλήρωση όταν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων.
- Επίσης, στο παρελθόν δημιουργήθηκαν αντιδράσεις από τη συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων στις επιτροπές (λυκειακές και βαθμολογικό). Οι πανελλήνιες εξετάσεις αφορούν άμεσα την εκπαιδευτική και σχολική διαδικασία. Χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας με άλλους κλάδους εργαζομένων προτείνουμε να μη συμμετέχουν διοικητικοί υπάλληλοι στις επιτροπές.
Επειδή ο φόρτος εργασία των βαθμολογητών είναι δεδομένος ζητούμε οι βαθμολογητές να εξαιρεθούν από τη διαδικασία επιτηρήσεων στις πανελλήνιες.
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να ορίζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί επιτηρητές περιοδικά και να εναλλάσσονται, ώστε να μη δημιουργείται το αίσθημα της αδικίας σε κάποιους.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και πιθανά κοινωνικά κριτήρια το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών θεωρεί πως είναι επιβεβλημένη η ανανέωση του προσωπικού που στελεχώνει εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα με επιλογή από τους πίνακες όσων επιθυμούν την συμμετοχή τους σ’ αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: