ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

ΕΛΜΕ Σερρών: - Εκλογές για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ την Πέμπτη 7-5-2015

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών στις 09:00 π.μ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα:
1. Εκλογή  Προεδρείου.
2. Απολογισμός του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.
3. Κατάθεση προτάσεων για εγγραφή νέων θεμάτων στην Η.Δ. του 17ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ.
4. Εκλογή Αντιπροσώπων για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και Εκλεκτόρων για το Ν. Τμήμα της ΑΔΕΔΥ από την ΕΛΜΕ Σερρών.
Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 17ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ και εκλεκτόρων για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ θα γίνουν από 12:00 μέχρι 19:00.
Την ημέρα αυτή τα μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών έχουν άδεια απουσίας από τα σχολεία τους.
Η Γ.Σ. είναι συνέχεια των εργασιών της Δευτέρας 4 Μαΐου 2015.
Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν στα γραφεία της ΕΛΜΕ Σερρών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) τη Δευτέρα 04 Μαΐου 2015, από 20:00 έως 21:00.
Σημείωση:
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.1264/82 άρθρο 10 περ. β «Τα μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο Οργανώσεις, επιλέγουν τη μια από αυτές για να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, με δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσμεύει τον εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσής του.»
και άρθρο 30, παρ. 4 «Κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωμένων και μιας οργάνωσης του χώρου εργασίας,….»
Κατόπιν τούτου, όσα μέλη της τοπικής ΕΛΤΕΕ που ψήφισαν για το συνέδριο της ΟΛΤΕΕ ή τις τοπικές εκλογές δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές, ενώ όσα μέλη δεν ψήφισαν, μπορούν να ψηφίσουν, με την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν, με υπεύθυνη δήλωσή τους στην Εφορευτική Επιτροπή, ότι επιθυμούν την διαγραφή τους από την τοπική ΕΛΤΕΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της ΕΛΜΕ Σερρών.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή των εκλογών της ΕΛΜΕ Σερρών της Πέμπτης 07 Μαΐου 2015 και ώρα από 12.00 έως 19.00, να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση elmes@otenet.gr μέχρι και τη Δευτέρα 04 Μαΐου 2015.
Στη δήλωσή τους να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, το σχολείο όπου υπηρετούν και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: