ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΛΜΕΣ για τον διαγωνισμό PISA

Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΛΜΕΣ για τον διαγωνισμό PISA

Το  κείμενο του ψηφίσματος για τον διαγωνισμό PISA που προτάθηκε από την ΑΔ.Ε.Κ.Ε. και εγκρίθηκε ομόφωνα.                   

 Σέρρες 10-03-2015                                Αριθμ. Πρωτ: 239

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PISA
Στο χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου έως 3 Απριλίου πραγματοποιείται στη χώρα μας ο διεθνής διαγωνισμός PISA του ΟΟΣΑ με τη συμμετοχή 231 δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΣ.
Το πρόγραμμα PISA είναι ένα εργαλείο ιεραρχικής κατάταξης των χωρών μελών του ΟΟΣΑ,  ανάλογα με τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στα μαθηματικά, τη φυσική και την ανάγνωση με κριτήρια που έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα από την εκπαιδευτική κοινότητα ως αντιπαιδαγωγικά και αντιεπιστημονικά.
Συγκεκριμένα:
Το πρόγραμμα PISA επιβάλλει αλλεπάλληλες ποσοτικές, μετρήσεις της επίδοσης των μαθητών στο πνεύμα του επιχειρηματικού μοντέλου.
Επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ένα μικρό αριθμό μετρήσιμων τομέων της εκπαίδευσης περιορισμένου εύρους και υποβαθμίζει άλλους τομείς, περισσότερο σημαντικούς από εκπαιδευτική άποψη.

Η εστίαση του ΟΟΣΑ στα περιορισμένα πλαίσια των σταθμισμένων τεστ καθιστά την διαδικασία της εκπαίδευσης, άχρωμη και πληκτική, την αποστερεί από την χαρά της μάθησης και εισάγει έναν άκρατο και στείρο ανταγωνισμό.
Προσπαθεί να διαμορφώνει τη συνείδηση ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από ποικίλους κοινωνικούς παράγοντες όπως η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των χωρών και οι ταξικές ανισότητες μέσα σε αυτές.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA έχουν ως στόχο τον επηρεασμό και τον καθορισμό τέτοιων εκπαιδευτικών πρακτικών στην κατεύθυνση διαμόρφωσης αντιπαιδαγωγικών και εξαιρετικά συντηρητικών μεταρρυθμίσεων, στο πνεύμα των επιταγών που πρεσβεύει ο ΟΟΣΑ.
Για τον λόγο αυτό,
ζητάμε την κατάργηση του προγράμματος PISA και καλούμε τους συναδέλφους να το αποδοκιμάσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΣΤΑΝΙΣΗ ΝΙΚΗ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: