ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛΜΕΣ, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛΜΕΣ    -   Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015
1ο Γυμνάσιο Σερρών, με παρουσία 24 συναδέλφων (σε μέγιστο αριθμό).

 Το 1ο θέμα του “κανονισμού αιμοδοσίας” πήρε αναβολή για καλύτερη προετοιμασία.
Στο 2ο θέμα “Εκτίμηση της κατάστασης και προγραμματισμός δράσης της Ομοσπονδίας (με βάση την εισήγηση από το Δ.Σ της ΟΛΜΕ που θα διαμορφωθεί στις 10/03/2015)” εισήγηση δεν υπήρξε και η κάθε μία παράταξη έβγαλε δική της πρόταση.
Τοποθέτηση ΑΔ.Ε.Κ.Ε.
Το ότι οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο ΔΣ της ΟΛΜΕ δεν κατάφεραν, για ακόμη μία φορά, να βγάλουν κοινή εισήγηση, παρόλο που σε επιμέρους σημεία είχαν κοινή θέση ή συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό, επιβεβαιώνει το δομικό μειονέκτημα του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος που οφείλεται στον ασφυκτικό εναγκαλισμό των κομματικών παρατάξεων με τα κόμματα με τα οποία συνδέονται.
Αποτιμώντας η ΑΔ.Ε.Κ.Ε. την κατάσταση που διαμορφώθηκε, εκτιμούμε θετικά τις διακηρύξεις για επιστροφή στα σχολεία των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα και την λειτουργία εκ νέου των καταργημένων ειδικοτήτων, την αναστολή του νόμου για την αξιολόγηση και την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και την σύνδεσή της με τις προαγωγικές, απολυτήριες και εισαγωγικές εξετάσεις των μαθητών λυκείου. Όλα αυτά ήταν τα βασικά μας αιτήματα μας τα δύο τελευταία χρόνια και οδεύουν προς την λύση.
Από αυτά και μέχρι τώρα, μόνο η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και ο τρόπος εξετάσεων αποτυπώθηκαν γραπτά, ως εγκύκλιος.
Για τα υπόλοιπα αιτήματα οι θέσεις μας είναι:
Οικονομικά αιτήματα:
    Έχουμε εύλογες απαιτήσεις για τα μισθολογικά. Ζητάμε άμεσα, την κατάργηση σύνδεσης μισθολογίου με την αξιολόγηση και αντ’ αυτού ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
    Στα συνταξιοδοτικά είμαστε αρνητικοί σε προοπτική μείωσης συντάξεων ή του εφάπαξ καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν αύξηση ορίων ηλικίας.
    Τουλάχιστον για τους νέους συναδέλφους βαθμού ΣΤ και Ε, που λαμβάνουν εξευτελιστικούς μισθούς πείνας, προτείνουμε άμεσα την αύξηση των αποδοχών τους κατά 10 ως 15 %.
    Ζητάμε ικανοποιητική κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
    Μακροπρόθεσμα, επιθυμούμε ένα νέο μισθολόγιο που να μην αρκείται μόνο στην κάλυψη βασικών οικονομικών αναγκών αλλά να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.          
Υπηρεσιακά – διδακτικά αιτήματα:
    Αιτούμαστε την κατάργηση της πρόσφατης αύξησης κατά ένα δίωρο του ωραρίου των εκπαιδευτικών.

    Όπως είχαμε επισημάνει από την ιδρυτική μας διακήρυξη, η αύξηση αυτή στερεί δέκα χιλιάδες (10.000) θέσεις εργασίας, τουλάχιστον. Αν προσθέσουμε τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις των τριών τελευταίων ετών και συνυπολογίσουμε την μείωση εργασιακών θέσεων από τις καταργήσεις / συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τάξη διδασκαλίας και τον μεγάλο αριθμό μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο, είτε λόγω αδυναμίας παρακολούθησης εξ αιτίας οικονομικών αναγκών των οικογενειών τους είτε λόγω μετανάστευσης στο εξωτερικό, οι κενές θέσεις πρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τις 15.000. Οπότε, ζητάμε την άμεσο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών που να πλησιάζει τον αριθμό που αναφέραμε παραπάνω.
    Αιτούμαστε την επαναλειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, σε νέα, περισσότερο εξωστρεφή βάση, σε άμεση οργανική σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
    Άμεσα ζητάμε την (επανα) πρόσληψη των σχολικών φυλάκων που απολύθηκαν και διορισμό νέων φυλάκων που να καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
    Απαιτούμε άμεση κατάργηση των διατάξεων του “Πειθαρχικού” που σχετίζονται με ενέργειες και πράξεις εκτός υπηρεσίας (εκτός εκείνων, βεβαίως, που εμπίπτουν σε διατάξεις του ποινικού κώδικα).
    Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτη κάθε σκέψη για άκριτη παράταση της θητείας των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Η πλειονότητα των διευθυντών που διαφωνούσαν με αυτή την αξιολόγηση, έφτασαν μέχρι την παραίτηση. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους συμμετείχαν με θέρμη στις διαδικασίες, μάλιστα ορισμένοι υπερθεμάτιζαν, ανυπομονώντας να “αξιολογήσουν”. Προτείνουμε ότι, μέχρι το υπουργείο να καταλήξει – και μετά από διαβούλευση με τον εκπαιδευτικό κλάδο – στον τρόπο ανάδειξης των στελεχών, με μία γρήγορη νομοθετική ρύθμιση, να αναδειχθούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, από τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολείου, για μονοετή θητεία. Ο κάθε ένας που επιθυμεί να γίνει διευθυντής να κάνει αίτηση για δύο ή το πολύ τρία σχολεία, οι υποψήφιοι να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και ακολούθως να αποφασίζει ο σύλλογος με κρυφή ψηφοφορία. Έτσι ο κάθε Σ.Δ. θα έχει και την ευθύνη για την ανάδειξη ικανού διευθυντή.
    Ζητάμε την κατάργηση των περιφερειών εκπαίδευσης, που αυξάνουν την γραφειοκρατία χωρίς να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Έτσι θα αυξηθεί η αποκέντρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα εξοικονομηθούν πόροι αλλά και θέσεις εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι κυρίως ως αποτέλεσμα “φιλικών εξυπηρετήσεων” – λέγε με ρουσφέτι - στις υπηρεσίες των περιφερειών.

Θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η αναγγελία του υπουργείου για την κατάργηση του Νέου Λυκείου. Οπότε τίθεται το ζήτημα για το πρόγραμμα σπουδών που θα το αντικαταστήσει.
Επιπλέον, το ζήτημα που προέκυψε είναι ο (νέος) τρόπος διορισμού εκπαιδευτικών.
Δεν έχουμε ακόμα διαμορφωμένη πρόταση για τα ζητήματα αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν στο 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, τον Ιούνιο. Σ’ αυτά να προσθέσουμε το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου επειδή έχουμε την άποψη ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί η θέση του κλάδου αφού η τελευταία απόφαση ανάγεται στο μακρινό 8ο συνέδριο.
Να θυμίσουμε εδώ ότι στην ΓΣ της ΕΛΜΕΣ πριν το 16ο συνέδριο, είχαμε προτείνει την σύγκλιση συνεδρίου της ΟΛΜΕ για το θέμα της αξιολόγησης αλλά απορρίφθηκε από όλες τις παρατάξεις.  
Εκτός από αυτά τα δύο θέματα πιστεύουμε ότι και σε άλλα θέματα πρέπει να διαμορφώσουμε θέσεις και μάλιστα βγαλμένες από την βάση. Αυτά είναι η πλήρης μοριοδότηση στις αποσπάσεις, η δημοκρατικότερη διοίκηση των σχολείων, ο τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολείων και σχολικών συμβούλων. Τέλος νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε άποψη και για την ύλη, τα βιβλία και το πρόγραμμα σπουδών 
 Στην συνέχεια της συνέλευσης έγινε ψηφοφορία όπου καμία από τις προτάσεις δράσης δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία οπότε η ΕΛΜΕΣ θα ψηφίσει λευκό στην συνέλευση των προέδρων.
Στο σημείο αυτό προκλήθηκαν αντεγκλήσεις για το αν έχουμε συνέλευση ή διευρυμένο ΔΣ. Δεν έγινε ψηφοφορία για τις προτάσεις και η συνέλευση έληξε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: