ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Για τα Σεμινάρια επιμόρφωσης διευθυντών για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά τα σεμινάρια σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης, ξεκινούν σε λίγες μέρες τα απαραίτητα σεμινάρια διευθυντών σχολείων, για να ξεκινήσει η αξιολόγηση. Η “αξιολόγηση” των εκπαιδευτικών που ετοιμάζουν είναι επικίνδυνη, άδικη και αποσκοπεί αποκλειστικά στον ασφυκτικό έλεγχο, τον εκφοβισμό και την υποταγή μας, την μισθοδοτική μας καθήλωση, τον υποβιβασμό και την πιθανή απόλυσή μας.

Γι' αυτό σας καλούμε - σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕΣ - να παραβρεθείτε στο γραφείο της ΕΛΜΕ Σερρών την Τρίτη 10/06/2014 στις 7:00 το απόγευμα, για να οργανώσουμε την κινητοποίηση για την διαμαρτυρία μας (Τετάρτη 11/06/2014 στις 11.00 το πρωί) ενάντια στα σεμινάρια αξιολόγησης των διευθυντών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη  και  Παρασκευή (11 & 13/06/2014) στα 1, 4 και 6 Γυμνάσια Σερρών.

Μερικές συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτήν την αξιολόγηση :
1. Σύμφωνα με το ΠΔ152 η αξιολόγηση γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο κατά κριτήριο, ίσως δίκαιο, ίσως αξιόπιστο, ίσως ικανό, ίσως μη αλαζόνα, ίσως όχι αυταρχικό, ίσως όχι ανεύθυνο, ίσως όχι εκδικητικό, ίσως καλό δάσκαλο, ίσως επαρκή αξιολογητή, τον διευθυντή του σχολείου και τον σύμβουλο. Ο σύμβουλος παρακολουθεί και 2 τουλάχιστον διδασκαλίες μας. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης αξιολογούνται σε 5 κατηγορίες.
Οι κατηγορίες 1η, 2η, 3η και 5η έχουν σχέση με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από τους σχολικούς συμβούλους και η 4η έχει σχέση με τη διοικητική αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από τον διευθυντή του σχολείου.  Η κάθε κατηγορία έχει ένα συντελεστή βαρύτητας και αποτελείται από επί μέρους κριτήρια.
2. Οι αξιολογούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τη βαθμολογία τους σε 4βαθμη ποιοτική κλίμακα, που αντιστοιχεί στην 100βαθμη κλίμακα ως εξής: α) “ελλιπής”: 0 – 30 βαθμοί, β) “επαρκής”: 31 – 60 βαθμοί, γ) “πολύ καλός”: 61 – 80 βαθμοί δ) “εξαιρετικός”: 81 – 100 βαθμοί.
3. Το ΠΔ, στο άρθρο 16, παράγραφος 4, αναφέρει: “Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς (μη προακτέοι), ασχέτως συνολικής βαθμολογίας !!!
Στην επόμενη παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου το ΠΔ συνδέεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011, που αναφέρει ότι  “…οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη”.
Ο δε ν. 3528/2007, γνωστός και ως δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας στο άρθρο 95 με τίτλο: “Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου” αναφέρει: “Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό.”
4. Ο ν. 4024/2011 συνδέει την αξιολόγηση με τη βαθμολογική προαγωγή, η οποία επιφέρει μισθολογική αύξηση. Όμως δεν αρκεί κάποιος να αξιολογηθεί ικανός για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό. Θα πρέπει να είναι “περισσότερο ικανός” από τον συνάδελφο του, αφού ο νόμος καθορίζει ποσόστωση προαγωγής από τον ένα βαθμό στον επόμενο, ποσόστωση που μειώνεται όσο πάμε σε ανώτερο βαθμό.
Επίσης, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε όσους συναδέλφους εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν γιατί “δεν αντέχουν άλλο” τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση, ότι με το μεσοπρόθεσμο και το μνημονιακό νόμο 4046/ 2012, προβλέπεται πάγωμα μισθών “μέχρι νεωτέρας”.
5. Το νομοθέτημα εισάγει όλες τις πρακτικές του ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών, κάτι που είναι απαράδεκτο παιδαγωγικά γιατί θα μετατρέψει τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης σε ζούγκλα!
Προβλέπουμε ότι θα παρατηρηθούν όλες οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύνοια του αξιολογητή! Ήδη ξεκίνησε το κυνήγι απόκτησης βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων, μεταπτυχιακών και γνώσης ξένων γλωσσών. Προτεραιότητα δεν έχουν πια, η διδασκαλία, η ύλη, οι μαθητές μας, η οικογένειά μας αλλά το κυνήγι “χαρτιών”.
6. Τέλος, στο άρθρο 2 παράγραφος 1, του ΠΔ αναφέρεται ότι “Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.” Κούφια λόγια γιατί στην πραγματικότητα δεν γίνεται καμιά σύνδεση της αξιολόγησης με την επιμόρφωση.

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μόνο η μαζική συμμετοχή σας μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ελάτε την Τρίτη στο γραφείο της ΕΛΜΕ Σερρών να συναποφασίσουμε για τις κινήσεις αντίδρασής μας. Τα μέλη του ΔΣ είναι μόνο 9 άτομα. Χωρίς εσάς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

 Η Γραμματεία της ΑΔ.Ε.Κ.Ε.                                Σέρρες, 6 Ιουνίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: