ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Ενημέρωση για την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕΣ, Πέμπτη 29/05/2014

Έγινε την Πέμπτης 29/05/2014 η τακτική συνεδρίαση της του ΔΣ της ΕΛΜΕΣ, με θέματα ΗΔ:

1. Αίτημα-Πρόταση στην ΟΛΜΕ για τον αριθμό παιδιών εκπαιδευτικών μελών της ΕΛΜΕ Σερρών που θα κληρωθούν για τις κατασκηνώσεις:
Αποφασίστηκε ομόφωνα, να αποσταλεί αίτημα-πρόταση στην ΟΛΜΕ να οριστεί με βάση την δύναμη της κάθε ΕΛΜΕ, συγκεκριμένος αριθμός παιδιών εκπαιδευτικών ανά ΕΛΜΕ, που θα κληρωθούν  για τις κατασκηνώσεις, όπως γίνεται και στους αντιπροσώπους μας στα συνέδρια και όχι γενική κλήρωση από όλη την Ελλάδα.

2. Αίτημα των απολυμένων σχολικών φυλάκων για να καταθέσουμε υπέρ τους, στη δίκη για την απόλυσή τους, την Δευτέρα 02/06/2014:
Αποφασίστηκε ομόφωνα, να καταθέσει στην δίκη η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Σερρών. Από τους 21 σχολικούς φύλακες μόνο οι 5 έχουν τοποθετηθεί στο νοσοκομείο Σερρών.

3. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση Σερραίου μαθητή που νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας:
Αποφασίστηκε ομόφωνα, επειδή η ΕΛΜΕ Σερρών έχει ήδη ενισχύσει τον μαθητή, να σταλεί αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στις άλλες ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ.

4. Δράσεις για την  ενημέρωση της κοινωνίας για την τράπεζα θεμάτων, που οργανώνει η ΟΛΜΕ:
Αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΕΛΜΕ Σερρών στις δράσεις ενημέρωσης της κοινωνίας για την τράπεζα θεμάτων, που οργανώνει η ΟΛΜΕ στις 17 Ιουνίου 2014. Ο τρόπος συμμετοχής στις δράσεις αυτές θα αποφασιστεί σε επόμενο ΔΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: