ΑΔΕΚΕ

ΑΔΕΚΕ

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Μερικές παρατηρήσεις για το 10ο Εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ

Το 10ο εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ έγινε στα Γιάννενα, 28-29 και 30 Μαρτίου 2014 .

Από τον Ελληνούδη Γιώργο,  αντιπρόσωπο από την ΕΛΜΕ Σερρών, μέλος της ΑΔ.Ε.Κ.Ε. Σερρών.
Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα από 5 ομάδες εργασίας. Οι 4 πρώτες ομάδες είχαν στα θέματά τους αναφορές και διαπιστώσεις γνωστές σε όλους. Θα επικεντρωθώ στις αναφορές της 5ης ομάδας με τον τίτλο «Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ», με την πρόθεση να ενημερώσω περιληπτικά τους συναδέλφους,  για την πρόταση της ΟΛΜΕ για το Σχολείο που προτείνουμε.

1.  Εισαγωγή: Πρωταρχική επιδίωξη της ΟΛΜΕ, βάσει του καταστατικού της, είναι η συμβολή της «… στη βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού Λαού …». Κάθε παράγοντας που επηρεάζει το μορφωτικό αποτέλεσμα, ειδικά  στη σημερινή συγκυρία, αποτελεί μέλημά μας.

2.  Κριτική στις ακολουθούμενες πολιτικές: Κατά την ΟΛΜΕ, στο κείμενο διαβούλευσης της ΕΕ, «Σχολείο του 21ου αιώνα» «… επιχειρείται μια σοβαρή μετατόπιση της έμφασης από την ολοκληρωμένη γνώση προς τη δεξιότητα. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες σταδιακά περιθωριοποιούνται και υποβαθμίζονται. Η αντίληψη για το σχολείο αποβαίνει ευθέως ωφελιμιστική και εγγράφεται σε μια λογική καθαρά οικονομική-εμπορευματική …». Η ΟΛΜΕ ασκεί κριτική σε αυτή την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται στη χώρα μας και διατυπώνει προτάσεις,
στηριγμένες σε αρχές και αξίες όπως η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και με σεβασμό στο περιβάλλον. Εναντιώνεται στην επιδίωξη να διαμορφωθεί ένας τύπος ανθρώπου και εργαζομένου, που «πρέπει να είναι ευέλικτος, πειθήνιος και προσαρμόσιμος σε κάθε είδους αλλαγές ».

3.  Η πρόταση της ΟΛΜΕ: Η ΟΛΜΕ εκτιμά ότι είναι αναγκαία, ιδίως στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, μια συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που θα καταστήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα ικανό για να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι αυτονόητο ότι μια μεταρρύθμιση, όπως αυτή που προτείνει η ΟΛΜΕ, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο ισχύουν οι πολιτικές της ακραίας λιτότητας, των δραστικών περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και του αυταρχισμού.

 Στόχος της ΟΛΜΕ είναι να φτάσουμε σταδιακά, σε ένα «ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο των όλων και των ίσων» ενταγμένο σε μια εκπαίδευση δημόσια, παρεχόμενη δωρεάν, σε συνθήκες παιδαγωγικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας.
Διεκδικούμε, συνεπώς ένα σχολείο ενιαίο που θα περιλαμβάνει και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ενταγμένη στο σύνολό της στο Υπουργείο Παιδείας.
Διεκδικούμε, ένα σχολείο 12χρονο, που θα διασφαλίζει μια διάρκεια σπουδών αντίστοιχη με τον πλούτο των γνώσεων και των εμπειριών που είναι απαραίτητες στον νέο άνθρωπο, για να μπορεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του, να μπορεί να τον αλλάξει, να αποκτήσει ήθος δημοκρατικό, συλλογικό, κοινωνικής προσφοράς. Για να μην μείνει κανένας νέος και νέα στα 18 χρόνια χωρίς απολυτήριο λυκείου.
Διεκδικούμε ένα σχολείο δημόσιο, που να διασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά θα έχουν κάθε ευκαιρία να φοιτήσουν σ’ αυτό. Αρνούμαστε το σχολείο-επιχείρηση και την ένταξη της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου.
Διεκδικούμε δωρεάν σχολείο, καθώς η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό και καθήκον της κοινωνίας να το εξασφαλίζει στους νέους ανθρώπους.

Βασικό προαπαιτούμενο της μεταρρύθμισης που θέλουμε, είναι μια σταθερή, υψηλού επιπέδου εθνική χρηματοδότηση σε επίπεδο του 5% του ΑΕΠ. Γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει το σύγχρονο σχολείο που προτείνουμε, σε υποδομές, σε προσωπικό, σε προγράμματα, με 20 μαθητές ανά τμήμα, με αξιοπρεπείς μισθούς, με τις απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού κ.α.

Στον πυρήνα της πρότασης αυτής, βρίσκεται η θέση για ένα και μοναδικό τύπου σχολείου στο επίπεδο του Λυκείου, (με ενιαιοποίηση γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης) που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το σχολείο αυτό, που θα συνδυάζει στο πρόγραμμά του τη θεωρία με την πράξη και θα συνδέει τη διανοητική με τη χειρωνακτική εργασία, κρίνεται ότι μπορεί να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Θα παρέχει ενιαία και πολυδιάστατη μόρφωση που θα συνυπολογίζει τις νέες συνθήκες και  ανάγκες,  προς όφελος του συνόλου των ανθρώπων. Μέσω του προγράμματος του Λυκείου αυτού, οι νέοι θα οικειοποιηθούν τα βασικά στοιχεία των εφαρμοσμένων και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως και της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Αυτή τη μόρφωση ζητά η ΟΛΜΕ για όλα τα παιδιά. Πρέπει όμως να αποφευχθεί ο «γιγαντισμός» του σχολείου αυτού.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, το Λύκειο αυτό πρέπει να παρέχει στους μαθητές/μαθήτριες :
   Ολοκληρωμένη υψηλότερου επιπέδου γενική μόρφωση και προεπαγγελματικά εφόδια και δεξιότητες με στόχο τη διαμόρφωση πολιτών που θα έχουν συνείδηση των σύγχρονων προβλημάτων και θα είναι καλά προετοιμασμένοι να ενεργούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή τους.
   Σύνολο επιλεγμένων αντικειμένων, που θα στοχεύουν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους.
   Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με μεταβατικό διάστημα στο οποίο οι εξετάσεις θα διενεργούνται μετά το πέρας των σπουδών στο λύκειο και πάντοτε με την ευθύνη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   Δυνατότητα οριζόντιας κινητικότητας
   Σύγχρονες υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές και εργαστηριακές,  βιβλιοθήκες και σύγχρονα ψηφιακά μέσα) ώστε να είναι εφικτή και η λειτουργία ομάδων σε ένα σχολείο που θα είναι και πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο.
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε ρωτηθεί και η βάση των εκπαιδευτικών για πολλά σημεία της, κατά τα άλλα, ενδιαφέρουσας πρότασης.

2. Ουσιαστικά, δεν μου απάντησαν σε ερώτησή μου στο συνέδριο, γιατί η πρόταση αυτή είναι τόσο γενική και αόριστη και δεν συνοδεύεται με συγκεκριμένες προτάσεις για πρόγραμμα σπουδών, για τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, για χρόνο μεταβατικού διαστήματος κ.α.       

3. Ζητώ συγνώμη από τα μέλη της 5ης ομάδας αν, προσπαθώντας να γράψω περιληπτικά την πρότασή τους, παρέλειψα σημαντικά γι αυτούς σημεία. Περιμένω την δική τους ανακοίνωση για το ίδιο θέμα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: